Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 25 — .
mgü hait wai van vreugde ingenuuien en dc snfartcn
vermeDgfie mijn liele. Toen lijnii viouw ic bui» kwaui
was ons discours gebroken en liebbeu niel meer gele-
genheid gehad om dajrna hierover le sprekeü.
Den 2 December 17Ö2 nam ik met tianan van dien
Uabby atecheid en kwam den 8 dtto tol Leipiig. Ik
stond op de mark de Prui^si.^che Exercitie te zien zoo
kwam tot mg ten Soldaat uiel een boek zeggendt;:
Kabby v^ilt gg dat koopen? ik vroeg^tel le zien mitsgH-
ders den prgs Duch hg wilde I-et zJls mij niet luitu
zien en vroeg een daalder voor het huek ik dacht htl is
een Iraaije i)ai>d en wil toch hoog'iuitsch leereu derhalve
gal ik hem den geeischte daatdorj hieiop begon hij en
ai de ouiötanders te lagrhtn teggende daar heb ik een
Joodache iUhby met een langen baard bidiogen du»
ging ik bcH^haamd Daar ingrj heiberf^ eo i^iS met du
grootste nieuwiigit rig.fieid den tileiplc«at, en vond het
l\ieuw Testament, lïit scheen mij ee»» wonder. iMieuw
Tustautenl dacht ik dit z;il zeker een Xcwa oi Tcstainciit
v<n ttn groote Prirjs zgii hoe hij de za-ik van hem i^a
zijn dood wil geregulccrl hebben, doch vif.dendü in htl
eerste kapittl Jlatheus de namen van Vbralia^n Isak
dacht ik wat doen tle Ghrisleneii met die namen gekuméti
zijnde lot het 16 vers van de g«^uurie C inMus »'C^ou-
ijen mij de liandcn loudanig tc heven dat ik hi t boek op
de lalel neer moest b ggen mijn handen lamen vouwe/.-
de unruejjende o lieer hoe wonder zijn uw wciktn.
Dit is hel hoek dat zekei over C'iristUH lal handehjn
hoe woiider i» dit mij Ier haiid gekouitn, Jj die soldaat
Uïoe^t lïtg bediiegen er» gij mol^t uiigtl-i^cheo wuidcn
gij moest (iel loopn» leitn en hei le»eiJ, de lce»lufi^
wicid g^outer en (J*ouiueiie viel uiij li^t, den 15 Derem-
vberkwaujik geluk» ig in IJci lijntn wierd in grooleecr
ontvangen van de Juden (ielitlWe Leies gij vei-AO'.dt.i t
u waiuom ïk mij nog £00 aif t Juden ujduMi Trn etrj«ien
ik kon tuti gtauakkelgk uil iniin hart niet zól'un dcu
zuurdeeg die der Jjndsclic bctcnonio, dun Sihhat de
Syiajo-j cüz. Tuu iwu.JüQ :nijfi lijkdom waa