Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 26 — .
daar gij met rust cn zonder vervolgingen luli kunnen
zeker zijn Dus lal ik alle de gehtimen mijns harten
aan u openbaren en gij bewaart alle deze tooorden
in uw harten.
Ik was geÜik te rItYiken in (Je allergrootste
verwondeiing urn . te hooien v^n de vervultig van den
Dlessiaaii, uil de Godspiaak van Je^aiiS en andeieOod-
sprakeo. Jezus van Nazareth is de ware Messias maar
allerdroevigst once voorvddeien die in Zijnen lijd
leefden hebben Hem voor f<urjr<en waien i)1e»slasen
verlosser niet erkent rog willen aannemen. 4ch, mgn
getrouwe , viiendl Ier heantwoordirig van dit badde ik
een zeer ruim veld van doen om met u daarover te spre-
ien en ik beklaag en bejammere alleen dat detgd
, zulks niet toelaat om mij uit te breiden dat het Volk
Israels te dier ti,d zoo verblind was dat lulks voor-bun*
ne oogen is verborgen gebleven zïj hadden dien tijd
leeds door de ingcdjongeue loerder Uabhqneneene
gansch verkeerde inbeelding en begripge^ormd van den
Mosehiachy dien zij verwachteden te weten dal Hg met
groote pracht komen zoude, en Kon uit de handenen
de onderdrukking der Bomtinen verloi^sen enz. Doch
hierover zal ik niet eerder uitbreiden»
De Uïbhy vraagde mij naar de reden, dat ik 200 zeer
5n verwor dering opgetogen rat en niet een eefiig woord
sprak waarop ik mij nitt lat ger lunnende inhouden,
alzoo mi;n harie vol mtl tranen d^r vreugde was hem
zeide: Ach, uiijn gelitde t-n irouwe broedei! hoe
wondeili^k zr.n de wegen van de almagtigen God, en
boeaat^gensam en verkwikkend zijn mg nwe wuorden
te hoorcn. ik (ii><ie ii^gelijk» viijmoedigheid in mijn
harte, om ook ntijr e geheitiK-n aan u mede te deelen
Daarop veiha^lde ik heu) den gaoschen weg dien de
ricere met oit^ ludde gehouden, van den begiuben at
aan alK ik boven i.et^chreven heb,
A's de iUfd y >u'ks lioufde viel hij op jijtic kniecn
en weende biducbde vuriglijk oui Kuip en bijstard