Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 23 — .
merkten ik ccn meerderheid der Perioncn en de
Godheid, Doch Dennt 6 41, daar gemeld wordt te zgn
een eenig God «eheen mij dit legen te «preken, dui
was mgn verstand dermate duister, in Praag kocht ik
een ABChoekomhel Uoogduiisch Ie ieeren dat mij
veel mueitt? kosMe.
Den210((ober 1762, kwam ik in een vermaarde
stad in Saxen h^ een Joo ische Uahhyn wiens naam ik
lal verïwi]g. n luj hem tei martllijd zLjode dixputeerde
wij uit den Talmud raar liet geliruik <ler lUht-yoeo,
[)cn 24 Novemhnr I7()i dcj« middigs was ik gena-
dert met lezen (ui Jcs^ja 53 li er za^ ik dit den
IVoftei «preekt van een Messias <i^l lli^ voor ons zou
lijden t n sterven. Dooh <le zaken waren duiéter'daar
«loor wierd mijn lustop^jewekt oin mi]o vriend en Uaf>*
byn hierover te «preken, dezen hoorde mij van het
Kapittel spreken, hij wenkto mij (e zwij^^n fiierop
spraken wij van <ien T^l<nu<i <iit du'i'den tot 'a avonds
w.\nneer zijn vrouw en kinderen nade Komedie gingen«
Toen deed hij deur en vensters toe ik dacht om wat
reden? misKchien,weet hij van mijn Und fieigeen met
mQ is voorgevallen, Das had ik de i doodangut daarna
kwam fiij met tranen in de oogcn en spiakmijaaa
mtt de vol^,ende woorden.
y^ch Habhij Salomon mtjn beminde, en getrouwen
broeder en vriend ik wil aan u alh. geheimen mijnes
har te tl openteren doch onder de volgende conditie
dat gij wel zult hebben wetvn indien er hei aller-
minste van helgene ik uzalz ggfn nan de JoAcn
door u bekend wordt gemaakt dut ik de zaken om
mij b^ hen ie rngfvaardigen en te v- raniwootden zal
omwenden fii hun zeggen dot alle mijne looorden
van M \ot )nij zijn gesproken c.n dan zult gij ligtelijh
kunnp.n beslui ten en u verz*-kerd houden dat u daar
mijne redenen meer ingang znllen hebben bocen de
uive de (jekcel^ lorrehl te klem zal zijn ja. dat gij
geen plaaté op den- gcftcc-lcii aard'jodo-.'t zuU vinien