Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 22 ^
doold had in het hosch, cn ca honger en dont had, Ui)
vraagde verwondert door wat middel ik was beschermt?
Ik vertelde hem door een leeuw toen nam hij mg bg de
hand verblijd en bragt mij in een groote laal in de-
zelve was een taTcl, met alle soort van sp^s en drank, ja
soodat zg een Konings tafel overtrof die aan tafel zaten
«aren gekleed met koi^telijke klee<iereD, die mij inbragt
zeide gaat zitten! ik teide dat tk mij schaamde in zulke
sobere kleeren aan tafel te komen, ik wil liever buiten
de kamer gitrfn. Slijn leidsman m «akte dit aan de tafel
bekend twee van detafei stonden op zeggende: broe-
der waarom staat gij aan de deur en h tarnt u om uw
kleeding? wij waren voor dezen even als gij in kleeding
deze versierde kleeding hebben wij hier ontvangen,
gelgk gij mede zult gekleed worden, daarop trokken zij
ingne kleeder(D ait wierpen dezelve weg kleedden mij
kostelgken en brasten mij aan de tafel vouriien met
kostelgkene spijzen doch dit alies bleef mg onvoldoende
vegers mijnen grooten dorst, Hierop vroegen zij d^i
reden? Ik antwoordde <lat ik tiaar dankbaar was vooral
de spijzen doch dat zij haarovermij geliefde teoutfer!
men om mtj een teug drinken te geven dus gaf er mij
cén een glaasje klaar en helder water, dit diiuken ver*
kwikten mi) too dat ik in mijn slaap hierover begon te
lachen d^t de ßoer (mtwaakie, die daarop tot mg
kwam ende reden vrui'g? Ik zei dat mij dacht dat ik
in een Konirgs paleis t'pgesl'tan lijndewasik
zeer bezadigd, ik ging dan getroost uit het dorp, met
een voornemen om naar Ptutssen ie gaan de stad
Piezens lot'hi ik het H Textamettt in de llebreeuwsche
taal. Nu kwam ik aan een vermakelgkeu boon), hier
*ette ik mij neder onder de aanroeping G «ds de eerste
opwekking wa< hierin het vijlde boiik Mozes 18. 15.
1.9 Broederen ais mgn z««! u de Heere vei wekken naar
hem znit gij hooren er<z Kenige dagen daarna las ik in
lietielfde beok Kap 10 Doch dit alles was loor ntij
duister ik dacht dim p'oleet m'»ef veel groOfer zb« dan
iWoies weinig tfjd dain a Ia? ikjo Josua 24 19 Toeo