Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 21 — .
gen loc iand en lo tarom ik in dezelve geraakl ben
Js zulks niet gesc/ntd om \xio& Naams wille is het
niet om uwe roeping op te volgen en uwer stemme ge-
hoorzaam ie zïjn, dat ik vrouw kind, rijkdom en aiks
verlaten heb en nu sta ik o üeere! hier voor U aan-
gezigte als een blinden die niet kan zien wat mij ten
goede «vy als een onwvtende, die geheel en al onkun^
dig ben van den weg dien ik zal hebben te verkiezen
Ach geleid mij op den wrg die voor U wMehagelijk
is, O Ueere Jezus zij t (J ij de ge kruisd^ Christus!
zoodat bij V alleen d-i zaligheid is te vinden o laat
IJ dan ook niet onqetu\gt aan mij O bewaart mij
voor de hande?i mijner vijanden laat httn niet toe
imnnen Wfaak aan mij uit te voeren in Uwe handen
beveel ik mijn lieve kind dat nueen weeie is zonder
vader of moeder O lijt Gij haar kadert bewaar
haar^ ziet op haar neder met barmhartigheid Amea
Na dit tiiit gebed ging ik slecbl.s re^t utten naara«-
derbalCuapkwaiii ik iii hetdürj» fiicr kloplc ilc
hij eeo Doer aan open doende, onivinginj mij tcei'
vriendeiijk ik verzuChl bcii» om 1« l>lij ven, liij
baaldti eeu bundel s(roo in dd kaah r. en ik m'jcridü tc
ulaptn unar hier bad ik een }^,ruolt} aanvcctiting des.
duivels over rnjno iijkd:>ounen, cm.
ftlaac u:ijn zier weid dermate verlroo-t over dti
gedachten, dat ik io Jüzui djo j^oktuisten inijunca.
troont HiO-jst loeketi.
In »l^ap gerjakt i jfide, dioo ndeo ik ik inecii
groole wildernis w (8 en in dezelve ildrie da(j;eri had
gedoold, zonder eien oldrinke-i ik laj d'iizenden van
dieren komen liwpetj o n injj te versclieuren echter
kwa'U een lef-u-v bij iOijn Jie vriendelijk le^cn
mijn hij be^cim ie iijïj voor al de d oröi» wou ls tci'
linkeriijdc i^ij; iïi een nï-gtig t;n kustelijk paleis iiiQU
horitjer co dur^f nou Jfa tk te ni j nm (o kloppen waarop
iynjAnd, woudcilijk geLk'e l zijtt Ic inij ofiende en
vraajdo Wit ik d-;! ik di ie l-t|^üa