Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
_ 20 -
ter« mt] hadJcn vred+Tüni l-fzorgd ra« darhl mij ïfe
hoorde ecDc «lemine lol mij: (iaai uil-uw land. 11 lal
met u lijn n^aar mijn lii^i i was aan den Mamnion lo
geklecft ik wihie gaarde zoo veel vau mijn rijkdom me-
de nemen hiermede verzuimde ik ui jn he len iijd, en
overal waren bloeddorstige menschen gesleld oin op mij
te passen d.^t ik de slad iiie( uit kott mijne eertite vrouw
en ik, hadden veel goed gi.daan aan ieker vervallen
Jood die met h«t g< gevenen geleende van mg in weinig
lijd zijn fortuin gemaakt had hete Jood uil erkentenis
èacht mij nu een (iienst te doen en klopte 's nachts
aan mijn ver,sier il denkende fiet rijn mt}n vgandenj
vroeg: wie klopt da:ir? Ik hen het llabby Silomeal
opende de deur Hij zei rchoon ik op den vloek des
JJans niet (ot u mag komen zoo wil ik u echtereen
dienst doen gaal mei ik ging mtt hem hebbende
niets meer bij mgn aU \ijfiig ducateueengoaJ boro-
logie zilveren gexpes en zilveren knoopen aan mijn ka-
mizool. Inj bragt mij in tijn huis en slak mg aciiter de
wgn valen in zijn kelder hij hragi mi^ dagelgks eien en
drinken zonder welen van zijn vionw of kinderen dit
<luarde acht d^gen en zeide io( n. mij niet langer te
kunnen verberger, wegens het underioek d^.t er mögt
gedaan word. n dewijl hel naclii is lal ik u zelf.'' geieidfn
dus bragt hi] mij ail desUd, den l'j Sept 1762 tot
aan een ntolen en zeide (ot mij; nu mijn vriend! tot
iiiertoo hel) ik u gehoip(;n en o hetaahl de welda len van
n ontvangen vsn i.ii en vei'<ier lij de God Abrahams
Izaahs Jacobs^ u ^e UM-ls/nan de fleere iegent en
}>ewaarl u en d is jijirig hij van inriu na de stad, Diar
filond ik iü den narhl alleen op het veld ik keerde mgn
oogen naar de stad. mijn gelittd kirid duorkr»eusde mgn
vaderlgk hart mut gr(jote dro' n»eid.
C alwetende Cod wijl er voor U niets verborgen
en gij neder ziel tot in de diepste geheimen des
harten van olie merischcn kinderen en daar alle hun-
nen gedachten en orei Irggingen voor V openbaar
Z'jn O hart 'vbenner irert ook vnjnen teg<^utvoordi-
f