Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
19 —
te lallen verïoonen, geleide mij aïxooin een Lameren
de deur atditer mg tduiiende, la dexe kamer vund ik
mijn ichoünv;4(|(ir en >1 (je Ier initxgader« Kjbby Gaim
Colien en lUbliy Israël Kocher Geliefde Lezer!
denk eens mijne unistelteniit mgn hart kan nog beven
als ik d^aroj) denk liier proefde ik de vuorsmaak van het
sterven AI schoon inq de woorden voorkwamen vreest
niet ik ben met u! echter haddt^n deze woorden niet veel
ingang in mijn harf. Nu hebben wij den vogel in de
knip. zeide de liabby tegen mgns vrouws ouders was
wdlen wij nu met hem doen? Men gaf ten antwoord hij
lal sterveid Toen trokken de Uabbyns eene soort van
üoersche sluger uit den zak wat zij hier mede wilden
doen is God bekend hierop kuste ik mijn schaapje voor
het Uatst en »prak hier ben ik doet met mg wat u
gelieft, doch ik olTer mrju ziel aan den almagtigen God
en weet dat de slems mijns bloed gelijk Abels bloed
voor God zal roepen en niet ongewroken blgven al
loude de vogels des hemels het zelfs uitbrengen.
Deze woorden maakte een vrees in hun haitenzij
stonden als palen met den sluger in de hand, dea
schelmachligenGraaf sprak doet ntijn raad, uw begeerte
is om het kind te krijgen dus neemt het kind hem af
en lait hem teekenen eenen brief dat ongedwongen het
kind aan ons is overgeleverd dus ging den Graaf en da
Uabbynen aan het schrijven, otoetende ik met gsselïjke
woorden de schriften or derteekenen. doch wat daarin
stond is mg onbekend deze traditie duurde lol 2 uren
in den nacht, toen nam mijn Moedt-r mijn kind af en de
Uabbyns spogen mij in fiet aangezigt. sloegen mg deer-
lijk en schopten mij de ka-ner en deur uit. Dos ging ik
na huis, hier mogt ik zeggen noe^nt mg niet Salomon
dat is vrede uiaar noemt mij Mara dat is bitterheid,
want de Almachtige heelt mij bitterheid aangedaan.
Toen ik thuis kwam wierd ik met groote droefheid
bevangen, denkende^ de Christenen heb ik nu ook tot
vijand door bet weggeven van mijn kind dal de Pries-