Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 18 — .
mij verlalen en, bebben tot mgn gpof>te dfoeffieid
mqa kleine Sc.liaapjes mq «nliirageoj de Priesiera
troostten mij, zeggende: dat lij mtjn bind mq weder
zoade doen loetomen,
Geen aangenamer w(K)rd Lon er voor mijne ziele zqn
als dit en het was ooL v^n die uil werking dat een die-
naar der lloomsche Kerk mijn «chaapje werderbragt
Toen was er een gekerm en^ekreid onder de Joden met
honderden liepen zij hei na staanie bun handen boven
hun hoofd Ach wat vreugd g-jnool mijn vaderlgk hart
zoodatik uitii-^p mei Jakob 'n\ii hij zijn zoon Jose/
zag. Gen 46 30 Knde hraeUthiK tot ./ose/dat ik
nu sterve nadat ik uw aange^igt gezien hebt datgij
nog leeft.
Doch deze vreugd veramlerde in droefheid want de
Satan stelde mij \eel voor gij hebt uw ziel betoeldeld
om aan Christus te geloven maar ook d^t ik mijn kind
onwetend in het verder! stortte Mch wal wilt ot wat
kuot gij beginnen? alles is verloren Dus «ierdikals
een schip op lee gesÜngert wa^i v-in dc groote Dichter
107 26 Zij reiten naar den hemel en dalen
tot in den afgrond hare zit ten ven^amelt van angst dus
bragt ik die n^cht door in drodfheid, bid lende tot den
Heere voorts wierdl ik van de grouUie der stad als van
de voornoemde Pritslers! iioo^tbaar beiocht.
iSIaar mijn Sclioonvader en Moeder deden allen vlqt;
om ten minsten mijn kind wedurio krijgen ter^ diea
einde maakte xij kennis aan een Graaf Forgatsch een
xnao zonder geld, deie liet zich onikoopen voor een
«omme gelds. Het was 's avond» 0 uur, als mijn dien
Graaf kwam beioekeri, troüntte mij leer vriendelijk en
verzocht mij aan zijn Imis tegen 'a ariderend iags doch
ik zeide nieaiaod te hehiten oin mijn kind ledragen hij
zeide mij zijn koets te zenden gelijk ge*clnedde, ik
met mijn kind leden naar den Graaf ik wierd zeer
vriendelijk ontvangen en geleid in alle kostbare ver-
rekken Eindelijk zei bij inijetn van zijn kosfelijksle