Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
_ 17 —
gftr (lor Chrïütonen llind. 22 19 20 On biKere haat
flie fie joden (egen (i'iristm en zijne Discipelen hadden
hebben zij nOfj le^en al die Chrii<tenen gelooven
Ken ex'jfnpfll Inepvao te Praag geschied zeker
j mgman oad 13 j^p^n, wiens ziel werd opgewekt o«n
na den regten weg te vragon en denxelven in jezu*
zocht iniar zgn va l/ïr zulks merkende nam een /»iji en
slofig hem dairmedediol zond'ap bar nh^rtigheid over
z^ij e^nijjon zoon te hehh»»n: jod'^n h^graafden hem
,8 nachts stil m«ar dit blin-d nep geÜjk Abels bloed!
dus» «ierd jle jool na het belijflf?n zijner miüdaad
geradbraakt fn <ieri zoon opgeh:<*M, werd met groote
staatsie in Teynkerk begraven.
Dit fjedro ('liri cx^ npel bewij.t genoeg don bedorven
haal der joden te^en al «legene die zich ontler Ghristu*
bescherming wil geven Ik j^telde dan vaxt. dat als zij
hun boozon haat legen mij toude hebben gepleegt door
den tqd den biiierrtn duod \^ \ChristiaanSalonion
Dtiilsck in de Christen jaarboelcn zouden hebben ge-
schreven. D j joden hun h^a t is dan ijsj^elijk, wanneei*
een Uahhyn van hun vt»rblind geloove af'wgkt lot Jeins
helder licht des Evangeliums fiier door zeggen zij is de
llebreeuwMche taal onder haar geko'nen den Talmud
veil>ied fiel leeren van de taal Gogiga fol 23 23.
Ook leert hij Sanhedrin fol. 5ö een Christen of Heiden
die de wet Gjd.leest is /Ie dood schuldig wat hij is
een rooverdewijl de Wet a^n on* Jo Ion alleen is gege-
ven gelijk »rstaat in iet 5 boek J/oses 33.-14 vl/ozes
fieeft ons de Wet gejrveo. eene erve van Jacobs
gemeente.
Duft zaj iif, en Ion niet anders zien als ren bilteren
dood vojf oo^en' /VI mfjnc diensibo.len hadden mij
verlaien wegens den Bin, die hun veibood hij mij te
l)lijven Dus weide i mijn laken openbaar, drie P(ieslers
kwamen btj mij en Spraken met mij in vergenoegingen
wel een hall' uur hng zij vraagde aan mij hoe ik alleen
zoo in huis kwam ik antwoordde mijn bo !e i hebben