Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
- u; -
t'jd niet m iar kfvin^ eerst I tnge daarna, bragtgeld
e * betaald i h'U vat met W'jn doek van wat munt dat
geld geioeef.t is meldtds Tah/iiid niet en ik kanheC
ook niet raden D3 Rabbij vraagde hem waarom htj
niet óp den bestemden tijd gekomen wasl waarop hij
antioaordde: ik haddete dien tijd het geldno^ niet en
de oorzaak daarvan li. dat ah de schatten, die in de
aarde begraven worden, getelt getekend of verzegeld
zijn^ zoo hebben wij geen magt over dezelve en mp:
gen niets daar af nemen ^ daarom moest ik zoolange
wachten^ tot dnt er iemand iets ongeteld ongemeten^
ongeteekend en onverzegelde begroef anders wai ih
veel vroeger gekomen,
Ja <)it M het uiet alleen dat de Joden den dnivel io
den Ban doen maar o gruwell God selfs kuonea sg ia
Hen H iri Ala^n zoo sohrijft R. A^a/a/non Over het eerste
boek Motes 37 35 ils God zei hg. Jac'o^t had gezegd
flat zgn zooo Jozef nog leefden hadden da anderea
broeder« van Jozef he'i» itr den Ban gedaan. O gru-
welen! teregt heeft Jezits de l^hariseers verweten»
dat zg God niet benden
De derde Üan Schamuta, om te beschrijven in zijne
ceremonie, is mg onmogelijk, met dexen mag men
spreken, en niet nader bg hem komen dan op viec
eilen nog uiet met hem eten of drinken of aan hem
verknopen, opdat hij van honger sterven, hg is
vervloekt in de wereld, uit Syoagogen en van Gods
gemeeniichap verbannen,
Ken Jood die Chrix'en wil worden, zoeken zij uit deze
wereld te l^elpen. R. Begaiy fol 212 schrijft eea
gedoopte Jood mag men met alleen in eeu diepea
gracht werpen maar ook wurgen, ja zij vloeken dat zg
niet eten of drinken zullen, voor zij hen voornemen
hebben volvoert dus was Paului van hen gehaat.*
Rand 23 12 l)<f heeft Jezus zqne Apostelen voor-
zegt, Matth 24 9 Paulut bewaarde do kleedieren
van die Stefanns iteeni^deü hij was een groote vervol-