Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 15 — .
-wordt geiegt, ühd men een verhannen meinnli niet lal
louea maar liq tal <^en doud xlerven. Deze UiO Gerem
vindt men mede nog onder <le Joden hij lief branden der
wailiaarieD pn liet gehlaa« diT Iroiiipetien; die in dete
Ban lijn i» als een ondeugend Jiclit der Jood«che Syna-
goge hel (brmalier dezer B-in kan niemand leien «1» in
schrik en heving deie wot-Klen loegewenncht, dal ig met
Korah levendig ler hel varen
1d dezen Ban kunnen zij ook den duivel lei;gen want
100 «chgft den Talmud Colin fol 51- De duivelen
houden nergens liever hun verblijf dan onder den
drup ahoaar hei water van de daken d'-r hutzen op
de aarde vult; wanneer op zekeren tijd een duivel,
wegens groote afgematheid om tcat te rusten en in
slaap was geraakt, zoo kwamen twee arme Joden die.
een vat met wijn uit den eenen kelder in den anderen
dragen wilden om daarmede wat te verdienen en om
dat het vat hen at te zwaar was enzij vreesde dat
zij het mogten laten vallen, zettende zij het ter dezer
plaatse neder om eeri weinig te rusten maar tot hun
otigelukztllenden zij het vat opde kop van den dui-
vels derhalve sloeg den duivel den eenen bodem uit
het vat dat de wijn op de narde uit het val liepj dete
arme Joden liepen tot den opperste Rahbij en klaagde
den duivel aan; de liabbij nam eenhoorn eu blies
daarmede den duivel in den Gerem Ban de arme
duivel kwam terstond huilende tot den Rabbij om zich
ie verantwoorden en zeide het was van mij onmoge-
lijk om het langer te kunnen verdragen want zij had-
den het vat op mijn oor gezet daar ik hg en sliep. De
Rabbij zeide wat had gij hier onder de viemchen te
doen? Het kan niet nndius sijn of gij moet het vat
met wijn betalen De duivel zeide: Rabbij! kan het
niet anders zijn zoo geef mij tijd daartoe want ik
hebbe tegenwoordig geen geld maar als ikgeldza\
bekomen hebben, zoo wil ik het gaarne betalen opdat
ik maar wederom uit deze zware Ban komen mag De
Rabbij stelde hem tijd de duivel kwam ter bettemder