Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 14 — .
willig onbedwongen U verlaten vrtj ie geven en
van mij weg /fi jagen, u die mijn wijf zijt cefl
dochter t?an xV;!. des Prieniers en die ook tegenwoor-
dig zijt in de t^tad NN welke aan de^ vloed NN
en andere vlietende wateren gelegen is, te zamen met
alle namenen toenamen, die gij uwen vader ook gij
en uwe -coormieren hebben en die tot hiertoe mijn
wijf geweest zijl doch ik nu verlate, bevrijde: ontsla
en verjage zoodanig dat gij magt en vermogen over
u zelve moogt hebben henen te gaan en een ander
man. die u behangt te nemen en dit zal u ook ^en
tnensch beletten, van nu aan tot in eeuwigheid tvant
gij tijt nu voor een ieder man toegelaten en hiermede
hebt gij van mij een scheidbrief eenen brief vun
loslating en eenen van vrijheid naar de ordening
van iUoies en v(^n Israel.
NiV een, Zoon, NN als Geluigen.
NN een Zoon. NN als Getuigen,
Dit gpdaan iqnde. »lot'gen lij mij in den Ban
genaantt Schamuiha.
De Joden het^hen drie B^nnen.• de eerste en geringste
is Nioui, hierin doen xij volgens het schrijven van
Sorodea fol. 334 die een levende of dooden Babya
veracht, of die «ijne geboden veracht of die de Feestda-
gen ontheiligen ot die op Paaschavond werk doet, of
die Geregtsbodens veracht, oï die zijn abber aan Christen
of Heiden verkoopt of die vo'»r den Christen Regter een
Jood getuigt en meer anderen. Dö Talmud zegt
Ecubin fol. 18. dat Adam in deze Ban is geweest^bon*
derd dertig jaar. tothg ^e^/t gewon. Alet dezen die in
den Ban is mag men niet eten of drinken, men mag hem
niet naderen dan op 4 ellen na hg mag «ijo haar niet
laten afsoijden, hij wordt tot geen eersteling ding toege-
laten .
Oen tweede Ban is veel zwaarder geweest, Gerem*
dit woord in zijn grondtaal, vindt men dikwgisin he
Oude Teïtairjeot. het 3 boek ifloies Kap. 27, 29, daa
. /