Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 13 ^
Dm lalkste bevetrigeo, s<^''pqft de Talm til Zahat
56 die met David ten oorlog lugen, moe«len haar
Yfoawen een «cheilirief geveu merkt een« fjeier. d us
heeft Bavid dan niet geiondigt mei Berseba want dan
heeft LVia^haar, tijne vrdu^r lijnde een [«eheihiief
gegeven, op wat prijs moest loen het Parkement met ge-
veest sijn en de Ü ahhyns hehheo toen schaliën ovei-
geleid van a^n too veel duiiende scheihrieven te geven
want ig verdienen ten minsten 35 a 40 gulden per slak
O^dwaie lUbhynen! hebt gij niet gelezen 2 óawi, II,
dat Daridnade gedanesunden met Ber$eba\i\*l Ui]
haar bg haar in de stad ontboot en beval zich bij zijn
vroaw le voegen.
Dus achte den joden de Kchticheiding gering en zrj
kannen haastig redeu daarvoor vinden lij fiebben den
Talmud cnaac op te slaan.
Beminde Lezer! begrgpt flan eens hoe mgn «ïjanden
mg dwongen een scheibnef te geven ahrK> zij dachten
dat ik welhaast Chiisten zouden wo[d<;n. wart anders
ïon zij genoodzaakt zijn geweest haar leven xondfT maa
te verslijten, schoon nog maar 17 jaren oud en den
scheibrief moet zgn in de Chaldeeowschti taal. niet
minder of meerder dan twaalf regels op nieuw parke-
ment, dezelve mag niet gegeven worden als aaneen
vlietend wat«r. Hel loroiulier is als volgtj
FOUMUHER V4N EENEN SCHEIBRIEF.
Op den eersten dag der week op den vier en
twintigsten dag der maand N tn het jaar na de
tcheppinge der wereld ISN zoo nis wij hier tellen in
de siad NIV óie, gelegen is aan den vloed NiVen
andere vlietende, xoateren Ik NN een zoon van N
N, met mijne toenaam NN die ik tegenwoordig ben
indeftad NN en aan den vloed NN en ai\ der e vlie-
tende wateren gelegen te znmtn metalle tnijtje namen
en tottiamen die ik en wiyn vader mijn vnderland en
mijner vaderen vaderland, hebben belus\ om vrij'