Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
12 —
een l^oüd haar heeft geheten co de wond niet soo*
d»r lidteeken genezen of als zq een «tiokeodeo mond
heeft, ol met uitgerekte hals iaogxde «traat gaat of op
ittraat fiaar kind te zuigeo geeft NogJwee reden geeft
den Talmud, maar ik laat die achter om hare godlooze
helaglybheid. Üu< i« eertgds het lieve Gods volk na lot
cöD v«rï«ehriklgk verval gekomen. Ach, ellendige Jood-
«che wijven, gg iqt erger (e achten dan sUvinnen.
Uil kan ik niet voorbij gaan schoon mg de lijd ver
veel itf »»eldeo, Talmu i GiUin fol SD en 90 VVanneer
de spinster *s nachts zitten te spinnen en van haar
spraak moeren, of wanneer zg haarman het vleesch kwa-
Jgk zouten, ol als zg het eten lieten aanbranden, of als
bg haar niet beminnen kan, of als hg thuis komt een
Kramer of Apotheker uit zgn huis g^^t of aJs zgn vrouw
haar «chorte kleed aanbond ol hg speeksel over zijn bed
xng't/eóomoi fol. 24 en 25 of haar schoenen voor het
bed op de plaatsddarde zgren pUgten te staan fol 52
tienman mag een scheibrief voor zijn vrouw laten
schrijven om daarna niet te moeten wachten als hq
ze ijoodig heeft Kxempel hiervan Ttilmad Bripamesia
lol, 110. Een Koopman had een schip met wijn voor
een stad ko:iiende kon geen pakftaizen krijgen toea
trouwde de Koopman een VVceuw en hragt zijn wgn in
baer telderenioad zijn vrouw een ^ehtibrief.
Een vrouw, schoon de wet eene scheibiid'te geven
toe iaat kan haar man voor de Babbynen om een schci-
brief van hem te krijgen dwingen Talmud Lêtubor,
fol 71 Vi 77 Als een man met zijn vrouw niet naar
het beloofde l^nd wil reizen of hem den mond stinkt
of als hij verbood tgn vrouw in twee maanden niet tot
bare ouders te gaan of haar verbied ellendige menscbeu
te troosten, of als zij niet mag leenen of ootleenen of
als hij haar oiet in spijs of drank kan verzorgen of als
de tJ'ao een Kojterslager of Looger is dan kunnende
liabbyneü hem dwingeo otu hj»ar eenen schcibrid te
geven«