Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
11 —
neen allteo geschied xolks dour de lUl^yriF,
De Joden achteo de blchtseiieiding zeer Kenng want
8chooo het 5de boek jflozcs, 24««. 1 duideiijk le^ji den
Scheibriefte geven ou> tctitbreuk en hoererij zoo acht«
xij dit gering. Christu» he>tiraU de Joden hieioVer,
Matth, 16 V8. 6, de Viaagdie de hovaardigeFari.
leen Uern dedeu, Maith 18 vs. 7 Met wordi geboden
duiden de Joden uit, aU ot J/oze^ dooi een beve
ling dit had geboden. Hoe zou iiod een hevel hebben
gegeven van leis dat hij lelt'« heei't gehaat? w,4ni lly legt
duidelgk bij den Pioteet 3lalackia2 16 wantik
^laat bel verlaten zegt de Ileere, deo God Uraels.
Zon God zalksdttü Israël geboden hebben! Mozes
heelt een scheibrief toegelaten om de hov^ardigfieid
hunner haiten Mattk. 19 vs. 8, Mitsgaders ooi d« hoe*
rerqen. Want hiervan liebbeu welluiitige lUbyn» een
schandelijk gebruik want logevale men de Kthyox
de banden braaf met gele zalve strijkt, want hiervan
zijn de Uabbyos groote liefhebbers, zij «uilen dan wi l
reden vinden om zulke sclieiding te doen voortgnao
zulks is gegrond opden Talmud/iiê/i^/jo/A lol 71. Ats
de vrouw handelt tegen de wet Mozes ha^r man te eten
gevende, daar den tienden niet is van betaahf ol eeu
koek waar van de eersteling van hel meel niei wan ge-
nomen.15 v8, 21. Of xoo xtj onbehoorlijke tijd bij
haar man gelegen fiadde of zou lij iets beloofd heeft en
niet gedaan, of zoo tij met een ongedekt hoofd op
straat was gegaan, of zoo xtj npinden op itMatol fUtt
jongmans geboet, en meer betagofielgke siukk«n diö
niet waardif^ zijn om hier te r.oymen.
En in TZa^a. 9 Zoo eene wouw derdehall jaar i« ge-
trouwd en gein kinderen hg den man krijgt, mag hg
)>aareen scheibrief geven laliriud gaat voort. A/-
duschhn tot 75 Wanneer eene vrouw een gebrek aan
het ligchaain lïeeft en welke e.eo l^ie>ler van de God*-
dieost zoude hebben i;eweerd en dot^i ver«to5t«n zijr»
zie Lev 21 vi 18 — 21 UI indiun zi^ »reik zweet of als