Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 10 —
»oo bitter, al uwe kracli ten en «cfiouo geJaat is verlorctt^
van wege uw veelvuldig vasten en kastijden. De Joden
geven aiij de subuld. alsof ik u had kannen beletten
het veelvuldig studeren. D^ar iq in tegendeel groot
medelijden uiet mg behoorde Ie hebben, aanmerkende
den staat in w«Iken ik met a moet leven. Ach mgo
Lief! denk om mijn uw -trm xcha^p, bedaar toch van nir
ingebeelde fabelen, sedert ome trouv zgt gij veel
vromer gewoidea.
Niet verder kon ik haar laten voortvaren, wql de
woorden van vroom mij het hart doorsneden^ ik
antwoordde: 4ch, dat gij mg toch niet meer en bedroef-
det ik ben een Goddelooce zondaar, waarop zij xei.'
Zoadt gg mij de waarheid niet ontdekken, zoozgt gg
mijn vganc* en bemrot mij niet, uw hart »H niet raet
mij. lUg I4vs. IG Denkende dat men gpene betere
vriendin dan zijne vrouw heefi loo teide ik lot mij
vroaw. wg moeten e^^n anderen weg verkiexeii om uit
de daisternisse fekomer, want blijven wij in de duistcr-
nisse daar wij nu in zijn zoo zal de hel zijn onze eeuwig,
beid. /kch, God heeft ons gexpaard laogmoedig lot op
den hnidigen d^g, — Verder koa ik niet spreki^n maar
mqn aangezicht v\n l^ar en mijn lieve kind omkeeren
zoo verbrgzeld was mijn harte, niet» detjkeude. dan hoe
kom ik tut den gekruisten Christu»? Eu de »lange was
listig, ik meen mijne vrouw, zg ging dan met mijn kind
tot haar ouder« vertellen wat ik haar geiegd hadde. Üe
oudera hielden haar zoo, datzgbg mij niet mo^t komen
Ue Kahjns «n de oudsten der Joden, vergaarden over
mijne woorden, welke is regt om te volvoeren, over zoo
een buoHwicht die den God Iraëis logen Dus besloot de
Ila^d met eetiparige stemmen, xgn naam zai aitgeroeid
woiden onder den hemel..
Het eerste stok dat volgde, was de Kabbyns en raad
der Joden die dwongen mg om aan mgne vrouw een
scbeidbriel te ge^eu Het is niet als onder de Christenen
dal loiks om wctïige redenen voor den Kegter geschied