Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
OYEßZIClT van de wijze, waarop in de voornaamste
landen van Europa, maar vooral in de hoofd-
steden daarvan, het teekenonderwijs op de openbare
Lagere scholen en het toezicht daarop zijn geregeld.
1. RUSLAND.
Petersburg'.
Volgens het antwoord van Z. Esc. den Gezant der Nederlanden in
Petersburg, Jhr. Mr. E. VV. E. Wttewaall van Stoetwegen, wordt
het teekeuen op geen der lagere scholen in E.usland ouderwezen. Een
behandeling der verder gestelde vragen moest hiermede dus vervallen.
2. SPANJE.
Madrid.
Van Z. Exc. den Minister-Resident in Spanje,,lhr.Mr.A.L. E. de Stüebs,')
kwam bij schrijven van 7 Maart jl. deze eigenhandig geschreven nota in:
Het Teekenonderwijs is in Spanje niet opgenomen onder de vakken,
die in de Rijks Lagere scholen of in andere scholen van het Rijk worden
gedoceerd.
Te Madrid bestaan echter 10 scholen voor kunstambachten //escuelas de
artes & officios" elk met een hoofdonderwijzer, die gezamenlijk door eene
commissie van drie personen worden beheerd.
Bepaalde inspecteurs worden niet aangetroffen.
Het onderwijs op die scholen gegeven, is vrij gebrekkig.
Het teekeuen wordt er nog ouderwezen naar graphische modellen, en slechts
gedeeltelijk naar gipsafgietsels.
Het boetseeren vindt er plaats naar het ornament alleen.
Ten gevolge van het verwaarloozen van het teekenonderwijs is de kiiust-
indiistrie in Spanje thans bijna geheel vernietigd, en worden de voorwer-
pen, die daaronder begrepen zijn, uit Frankrijk en Engeland geïmporteerd.
3. ZWEDEN.
Ntocklioliu.
He inlichtingen, bij eigenhandig geschreven nota door Z.Exc. den Gezant
der Nederlanden te Stockholm .Ihr. Mr. R. A. A. E. von Pestel gegeven,
behelzen in hoofdzaak 't volgende:
') Sedert benoemd tot buitengewoon Gezant te Parijs.