Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
Bij die studiën wilde de Heer Majorin zijn leerling gewennen om in
alle lichaamsstanden te teekenen: staande of ter zijde van het model ge-
plaatst, zoodat de teekenaar telkens het hoofd moest wenden om 't bedoelde
voorwerp in teekening te kunnen brengen.
Of wel, hij droeg den knaap op om zijn voorbeeld omgekeerd te kopiëeren,
d. w. z. door 't geen linies was rechts af te beelden en zoo vervolgens, op
de wijze, waarop de graveurs te werk gaan.
Beiden plaatsten zich voor een bouwwerk, voor een terrein vol oneffen-
heden; de heer Majoein deed zijn leerling de uitstekende deelen, het
vallen der schaduwen, de hellingen van den grond opmerken, en s'avonds
moest Jan volgens zijn geheugen dat bouwwerk of dat terrein afbeelden.
Den volgenden dag ging men dan ter plaatse nazien in hoe verre de
gemaakte teekening nauwkeurig was.
De knaap maakte zoodoende, tot groote voldoening van zijn leermeester,
snelle vorderingen; reeds nam hij de gewoonte aan, om als hij de constructie
van een bouwwerk of den aanleg van eenig terrein wilde uitleggen of een
voorwerp beschrijven wilde, naar het potlood te grijpen en van het bespro-
kene een schets te maken, om daardoor beter begrepen te worden." "
//Dat is — zoo komt het ons voor — het geheele teekenen, ten minste
voor het elementaire gedeelte.
Als het teekenen een taal is, dan zal het kind het leeren 't eerst door
navolging, even als de gesproken taal. Immers, voor dat het de regels
der taalkunde kent, spreekt het kind; het maakt, wel is waar, fouten;
maar men begrijpt het en dat is hetgeen waarop het aankomt."
{Vertaling uit hst Fransch.)
Nog tal van werken zijn er, waarin degelijke begrippen omtrent een
logischen leergang bij het teekenonderwijs op heldere wijze zijn uiteengezet;
ook op dit gebied is de litteratuur thans zeer uitgebreid.
't Lag echter niet op den weg der commissie om daaruit hier een bloem-
lezing te houden.
Zij heeft er zich bij bepaald om daar, waar in de gedrukte bescheiden,
haar voor dit doel toegezonden, ook beschouwingen te vinden waren,
die — voor zooveel doenlijk — hier in te lasschen.
Daaruit blijkt, dat in plaatsen waar de toestand van het teekenonderwijs
niet gunstiger is dan bij ons, er toch wrijving bestaat, die ook daar tot ver-
beteringen zal leideu.