Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
Van een geheel ander denkbeeld ging de man uit, dien wij een der
grootste kunstenaars van onzen tijd mogen noemen, een man wiens gezag —
zou ik denken — niet betwist kan worden.
Hooren wij wat Viollet-le-Duc zegt in zijn bewonderenswaardig werk
uHoe men teeJcenaar wordt-''
n //De Heer Majoein vraagt den kleinen Jan, die een kat geteekend heeft:
— Leert gij teekenen op school?
— Neen, alleen moeten wij----nu en dan vierkantjes en rondjes maken.
— En maak je graag vierkantjes en rondjes?
— Niet erg.
--Je teekent liever katten?
— Dat zal waar zijn, mijnheer.
— Waar heb je deze kat geteekend?
— Voor de huisdeur, toen ik daar zat.
— Hoe heb ge 't aangelegd om die kat te teekenen ?
-— Ik zat te kijken, toen kwam zij langzaam naar mij toe, alsof zij mij
een stukje wilde vragen, want ik at mijn boterham, en zij deed zoo aardig
och! zoo aardig, juist als een wezenlijk mensch. Ik zag daar naar zonder
lachen, want een kat wordt niet graag uitgelachen. Ik keek liaar goed aan en
zij keek mij ook aan, toen heb ik een papier uit mijn zak gehaald en het
potlood, dat ik van Andeé heb gekregen. Maar toen de kat dat zag, ging zij
heen. Toen heb ik mij haar grappige houding herinnerd, en ben gaan teekenen.
— Maar ge weet toch, dat een kat vier pooten heeft!
Jan antwoordde niet.
— Waarom hebt gij er maar tioee geteekend?
— Wel, Mijnheer, ik heb er niet op gelet, ik heb de andere pooten niet
gezien.
— Kom hier, geef mij de hand, kleine!" "
En verder lezen wij :
— // //En ziet ge een voorwerp, een stuk huisraad, gereedschap of een
woning, steeds moet ge u zeiven afvragen hoe, waarmede en waarom dit ge-
maakt is, tracht het uit u zeiven te raden en kunt gij dat niet, vraag het
dan aan hen, die het wel weten. Als gij een dier ziet, 't zij klein of groot,
een insekt, een vogel, een schaap, een paard, vraag u steeds af, hoe deze
dieren loopen, zich verdedigen, zich voeden of vliegen. Is 'teen plant, die
gij ziet, tracht u zeiven rekenschap te geven, hoe zij uit de aarde voortkomt,
hoe zij groeit; tracht op te merken hoe de bladen, hoe de bloemen, hoe de
vruchten aan de stengels zijn bevestigd.""
//Daai-na volgen, bij het bespreken van het teekenen naar de natuur, ver-
klaringen der meetkunstige vormen der bladen, een les in vergelijkende
ontleedkunde en tot besluit de volgende regelen:"
////Gedurende den zomer, die de toelating van den kleinen Jan tot de
school van Bourg-la-Reine voorafging, werd deze meer bijzonder met
de meetkunde bezig gehouden, wat hem echter niet belette, naar de
natuur te teekenen, en dat nog wel meestentijds buiten in de vrije
natuur.