Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
2<> Schweizerische Landesausstellung, Zurich 1883. Bericht über G-ruppe
30: TJnterrichtswesen. Von Dr. H. Wettstein, Seminar-Director in
Kussnacht, u.a. Zurich 1884.
3» Exposition nationale suisse a Zurich 1883, Rapport sur Ie groupe
30: Instruction et education. Par le Professeur B. Dussaud, Zurich
1884.
Het eerste werk zou men kunnen noemen de Zwitsersche //Hubhecht"
even als het wCentralblatt" (zie bladz. 20) de Oostenrijksche kan heeten.
In het tweede boek komt een uitgebreid stuk voor over het teekenon-
derwijs op de tentoonstelling te Zurich.
Dit stuk door Dr. Wettstein geschreven, is zeer belangrijk en eenige
der hoofddenkbeelden, daarin ontwikkeld, worden hier overgenomen.
//Het Teekenen wordt door de tegenstanders van meer verder gaande
volksontwikkeling in de eerste plaats gerekend te behooren tot do negen
vakken, die zij als weelde-artikelen in 't onderwijs beschouwen.
In de schoolprogramma's der Lagere scholen in de kantons Uri, Nid-
walden en Tessino wordt o. a. over het teekenen in het geheel niet
gesproken.
Daar waar het wol onderwezen wordt, heerscht er echter nog over 't
algemeen een onzeker zoeken, ton opzichte van den leergang en slechts
zeer langzaam komt men tot het besef langs waar de goede methode te
vinden is.
De oorzaak, dat wij nog zoo verre ten achter zijn, ligt voornamelijk daarin,
dat het teekenen aan de kweekscholen voor onderwijzers zoo stiefmoederlijk
wordt behandeld.
Niet slechts overwegingen van algemeen paedagogischen aard, maar vooral
ook de overtuiging, dat de nijverheid, eu niet 't minst de kunstnijverheid,
verbetering noodig heeft, zijn oorzaak dat men in sommige kantons aan
het teekenen meer de aandacht gaat wijden.
Bij het onderwijs daarin, staan ons twee verschillende methoden ten
dienste:
1" de kopiëermethode;
2" die van het teekenen naar voorwerpen.
De eerste wordt nu nog overal in de Volksscholen gevolgd; de andere is
die der Kunstscholen.
Dat er op de tentoonstelling te Zurich zoo weinig werken, naar de
eerstgenoemde leerwijze vervaardigd, te zien waren, bewijst niet, dat zij
niet algemeen gevolgd wordt en de reden, dat dit wel geschiedt, is te
vinden in het groote gemak dat deze methode oplevert. Men schaft zich
een werk aan met voorbeelden, die reeds naar de moeielijkheden, die zij
in de bewerking opleveren, zijn geregeld; bij den aanvang vau de les
worden die bladen rondgedeeld en //man lässt nun darauf los kopi-
ren": geometrische figuren, gereedschappen, ornamenten, planten, dieren,
menschen en landschappen.
Streep voor streep worden zij nagemaakt, en aan 't einde van het school-