Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
c Wordt daarop in die Stad door speciale Inspecteurs toezicht ge-
houden?
d Welke is hunne bevoegdheid?
e Bestaat er voor het teekenonderwijs een vast programma, door 's Lands
Kegeering goedgekeurd en aanbevolen of voorgeschreven?
ƒ Hoe groot is het aantal dezer Inspecteurs en hoe zijn hun namen?
!) Hoe groot is in (Parijs, Londen, enz.) het aantal scholen onder
die inspectie begrepen?
h Is aan ieder dezer Inspecteurs een zeker vast gedeelte der stad ter
geregelde inspectie aangewezen?
i Hoe hoog is hunne bezoldiging?
k Heeft dat toezicht voor het onderwijs gunstige resultaten opgeleverd?
Tal van zeer uitvoerige mededeelingen kwamen bij de Commissie in en
deze zijn, vertaald, geordend en voor het beoogde doel pasklaar gemaakt,
aan het rapport der commissie toegevoegd.
Het kwam ons voor, dat kennismaking met dit gedeelte van het verslag
velen welkom zou zijn en daarom meenden wij gebruik te moeten maken
van de gunstige gelegenheid, welke ons aangeboden werd om deze stukken
ter kennis van do leden te brengen.
Wat hier gegeven wordt, lieeft betrekking op het teekenonderwijs op
de lagere school. Hier te lande is dit onderwijs echter nog verre van alge-
meen en moet op inrichtingen, die tot het middelbaar onderwijs gerekend
worden, nog steeds van meet af begonnen worden. Ook voor deze scholen
kan bekendheid met hetgeen hier volgt derhalve zijn nut hebben.
Moge 't boekske veel gelezen worden en helpen bijdragen om het Teeken-
onderwijs in Nederland algemeen en goed te maken.
Oi'tober 1885.
Het Bestuur der Nederlandsche Vereeniging
voor Teekenonderwijs.