Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
DEEDE KLASSE.
Handteekenen. Rechtlijnig teekenen.
1« Teekenen naar architectonische lo De meest voorkomende schaduwen
onderdeelen, als: kapiteelen, mas- en toepassingen van het wasschen
kers, beestenklauwen en griffoenen, (eigen schaduwen en slagscha-
vazen, decoratieve dierenkoppen. duwen). Het wasschen der meest
enz.. eenvoudige omwentelingsvlakken.
2" Teekenen van het geheele mensch- 2o Teekenen en in tinten bewerken
beeld en van de verhoudingen van architectonische onderdeelen
daarin. (deuren, vensters). Onderdeelen
3o Studie en in teekening brengen van een Jonisch monument.
van de verhoudingen van het men- 3o Teekenen en in tinten bewerken
schelijk lichaam — Eerste gronden van werktuigen.
der ontleedkunde — Kopie van De hoofdbestanddeelen dor meest
ledematen en onderdeelen van het eenvoudige werktuigen.
menschbeeld, naar gipsafgietsels. Projecteeren op gegeven schaal
van deze voornaamste deelen.
Eenige dezer teekeningen zullen
in tinten en kleuren worden uit-
gevoerd.
VIEEDE KLASSE.
Handteekenen. Rechtlijnig teekenen.
lo Teekenen naar architectonische lo Vervolg van de leer der schaduwen
onderdeelen — Decoratief beeld- en van hot wasschen van teeke-
werk — Karyatiden — Vazen met ningen.
beeldwerk versierd — Versierde Ringvormige oppervlakken —
friezen. Schroefflakken.
20 Teekenen van het menschbeeld 20 Eerste beginselen der lijnperspec-
en van dieren naar gipsafgietsels. tief
3o Oefeningen van zelfstandige samen- 3o Teekenen en in tinten opwerken
stelling. van bouwkunstige onderwerpen —
40 Greschiedenis der Kunsten en van Onderdeelen van een Corintisch
hare toepassingen op de Nijverheid. monument.
5° (Photographien en afgietsels der 40 Teekenen van werktuigen en van
voornaamste kunstwerken uit ver' constructies. — Naar gegeven schaal
schillende tijdperken zuUen den prqjecteeren van hoofdbestand-
leerlingen worden getoond). deelen en onderdeelen van werk-
tuigen en teekenen van constructies
tot de werktuigkunde behoorende.
{Vertalimg uit het Fransch.)