Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
dellen — Ornamenten en deelen
van het menschheeld.
of cilindervormige kistjes, krukjes,
tafels, enz. (Alleen in lijnen uit
te voeren).
Het toepassen van vlakke tinten
om verschillende grondstoften aan te
geven. — Het wasschen van platte
gronden en kaartteekeningen.
Teekenonderwijs
■in de scholen voor meer uitgebreid Lager onderwijs.
Het teekenonderwijs in de scholen voor meer uitgebreid Lager onderwijs
moet zijn de voortzetting der studiën van do Lagere scholen en de ont-
wikkeling der leerstof in deze behandeld.
PROGRAMMA.
eerste klasse.
Handteekenen.
1» Geometrische afbeelding in lijnen
en perspectievische afbeelding met
de schaduwen van meetkunstige
lichamen en van eenvoudige voor-
werpen van dagelijksch gebruik.
2° Teekenen naar architectonische
ornamenten in laag oi hoog relief:
lijstwerken, rosetten, eierlijsten,
parelsnoeren, tandlijsten enz.
Ornamentale bloemen en bla-
den. — Palmetten, ranken, enz.
Rechtlijnig teekenen.
1» Het teek en en met behulp van
passer, liniaal, enz., van meet-
kunstige constructies en versierin-
gen, waarin rechte lijnen en cir-
kels voorkomen en waarvan de
motieven zijn ontleend aan de
vlakke ornamentiek: parketver-
deelingen, tegelvloeren, mosaik,
vensterbeschüdering.
Het aanbrengen van vlakke
tinten in O. I. inkt en kleuren.
2° Projecteeren op gegeven schaal
van zeer eenvoudige voorwerpen.
tweede klasse.
Handteekenen.


Teekenen naar architectonische
onderdeelen: voetstukken, base-
menten en schachten van kolom-
men, pilasters, kroonlijsten, vazen.
Teekenen van het menschelijk
hoofd. Eerste begrippen van het
geheele samenstel en van de ver-
houdingen der verschillende onder-
deelen daarvan.
Rechtlijnig teekenen.
1» Projecteeren van meetkunstige
lichamen en eenvoudige voorwer-
pen van dagelijksch gebruik. Prak-
tische oefeningen in het wasschen
van platte en gebogen oppervlak-
ken.
2° Beginselen der bouwkunde. Muren
en lijstwerken. Onderdeelen van
een Dorisch monument.