Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
Hoogste klasse.
Onderwijs door den TeeTcenleeraar gegeven.
Eerste gedeelte.
Deze klasse bestaat uit de meest gevorderde leerlingen der middelklasse
en der tweede afdeeling van de hoogste klasse. (In de scholen, waar het
aantal leerlingen niet zoo groot is, dat daarin twee vakonderwijzers noodig
zijn, zullen de leerlingen in twee groepen worden verdeeld en iedere groep
zal afzonderlijk onderwijs ontvangen volgens het programma, dat met het
oog op den graad van ontwikkeling der leerlingen voor iedere klasse-afdee-
ling is vastgesteld.)
Handteekenen.
Eerste beginselen van de afbeel-
ding van voorwerpen in hun waren
vorm (Projoctioteekenen) en van de
afbeelding van dezelfde voorwerpen
in hun schijnbare gedaante.
Opmerking. De oefeningen, hier
boven bedoeld, zullen zich bepalen tot
het teekenen m lijnen van de voor-
naamste meetkunstige lichamen: ku-
bus, prisma, cilinder, pyramide, kegel
en zeer eenvoudige voorwerpen van
dagelijksch gebruik.
Eechtlijnig teekenen.
Behandeling van de gereedschappen
voor het rechtlijnig teekenen.
Met behulp daarvan de figuren in
teekening te brengen, die in de lessen
van het handteekenen der laagste
klasse en der eerste afdeeling van de
middelklasse zijn vervaardigd.
Tweede gedeelte.
Leerlingen der eerste afdeeling van de hoogste klasse.
Handteekenen. Rechtlijnig teekenen.
1» Geometrische afbeelding in lijnen,
en perspectievische afbeelding met
de schaduwen, van meetkunstige
lichamen en van eenvoudige voor.
werpen van dagelijksch gebruik;
een en ander evenwel van minder
eenvoudige samenstelling dan de
modellen in de eerste afdeeling
in gebruik.
2» Teekenen naar ornamenten in
laag of hoog relief.
3o Teekenen naar vrij staande mo-
lo Uitvoering, op papier en met be-
hulp van gereedschappen, van de
meetkunstige constructies en ver-
sieringen, die in de middelklasse
voor 't schoolbord zijn behandeld.
Eerste beginselen van en oefe-
ningen in het bepalen der eigen
schaduwen en slagschaduwen.
Projecteeren op gegeven schaal
van eenvoudige meetkunstige li-
chamen: houtverbindingen, sluit-
steenen in gewelven, rechthoekige
2o