Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
Aan de teetenlessen, in de jongensscholen vakondeïvvijzeressen op-
gedragen, worden vier uren per week gewijd, verdeeld in u^vee lessen van
twee uren elk.
De lessen in het lijnteekenen uit de vrije hand en in het rechtlijnig
teekenen, te geven door de gewone ondei (rijzers en onderwijzeressen aan de
leerlingen der lagere en middelklassen — die der eerste afdeeling van
laatstgenoemde klassen uitgezonderd —, zullen plaats hebben tweemaal per
week en gedurende drie kwart uurs telkens.
De uren bestemd voor het teekenonderwijs in de verschillende klassen
zijn in den algemeenen lesrooster der Lagere scholen aangegeven.
PROGRAMMA.
laagste klasse.
{bestwwrd door de gewone onderwijzers en onderwijzeressen^
Handteekenen.
3.
4.
1. Het teekenen van rechte lijnen. •— Het schatten van haar lengten.—
Deze in teekening weer te geven.
2. Verdeeling van rechte lijnen in gelijke deelen. •— Het zoeken der
onderlinge verhoudingen van rechte lijnen.
Het schatten van de lengte van eenige vlakke figuur in verhouding
tot hare hoogte.
Schatting van de schuinte, die eene gegeven rechte lijn heeft met
betrekking tot eene andere rechte lijn.
Opmeeeing. De figuren, ontstaan door de samenvoeging van rechte lijnen,
zullen tot verschillende oefeningen aanleiding geven, die de toepassingen
zullen uitmaken van dit eerste gedeelte.
MIDDELKLASSE (Laagste afdeeling).
{hestvAvrd door de gewone onderwijzers en onderwijzeressen^
Hechtlijnig teekenen.
Verklaring voor 't schoolbord van
het gebruik der gereedschappen voor
het rechtlijnig teekenen van rechte
lijnen en cirkels — Gebruik van de
liniaal.
Hechtlijnig teekenen (vervolg).
Gebruik van den passer — Gebruik
van liniaal en passer te samen —
Gebruik van den driehoek — Gebruik
van deze drie gereedschappen te sa-
men — Gebruik van den graadboog —
Het gebruik van verschillende schalen.
Handteekenen.
1. Eerste beginselen van het orna-
ment-teekenen — De cirkel—Re-
gelmatige veelhoeken—Rosetten.
Handteekenen (vervolg).
2. Regelmatig gebogen lijnen die
geen cirkels zijn — Ellipsen, spi-
ralen, enz. — Gebogen lijnen aan
't plantenrijk ontleend.