Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
Daarenboven moet bij hen door het teekenonderwijs den zin voor goeden
smaak worden opgewekt, door de kinderen er toe te brengen om samen-
stellingen — verkregen door lijnen in verschillende standen geplaatst — te
vinden en zelf te bedenken.
Het teekenonderricht, op die wijze opgevat, sluit zich nauw aan bij het
onderwijs in het schrijven, waaraan het echter vooraf dient te gaan.
PROGRAMMA.
Herste gedeelte.
Kinderen van 2 tot 5 jaar.
1® Het trekken van lijnen.
2® Schatten van afmetingen.
3° Eenvoudige samenstellingen van
rechte lijnen, op de lei en germit
papier uit te voeren.
4® Het vervaardigen van vlechtwer-
ken en het nateekenen daarvan
op de lei of op papier.
Tweede gedeelte.
Kinderen van 5 tot 7 jaar.
1" Samenstellingen van rechte en ge-
bogen lijnen, te teekenen op yerwi^
papier met gewoon potlood of ge-
kleurde teekenstiften.
II.
Lagkre scholen.
Het doel van het teekenonderwijs in de Lagere scholen is den leer-
lingen van die inrichtingen te leeren eenig voorwerp in waren en in schijn-
haren vorm af te beelden.
Daarom zal het onderwijs in die twee manieren van afteekenen bij af-
wisseling worden gegeven, d. w. z. dat de leerling, nadat hij eenig vo{)r-
werp in rechte projectie zal hebben nageteekend — om er de ware afme-
tingen van te leeren kennen — in de volgende les uit de vrije hand van
datzelfde voorwerp de perspectievische afbeelding zal vervaardigen.
Het teekenonderwijs op de Lagere jongens- en meisjesscholen wordt op-
gedragen :
1®. aan de gewone onderwijzers en onderwijzeressen;
2». aan vakonderwijzers, in 't bezit van een akte van bevoegdheid tot het
geven van teekenonderwijs aan jongensscholen en aan vakonderwijze-
ressen, bevoegd om ditzelfde onderricht aan meisjesscholen te geven.
De eerste gronden van het teekenen worden door den gewonen ouder
wijzer of de gewone onderwijzeres ouderwezen aan de leerlingen van de
laagste en van de middelklassen, doch niet aan die van de eerste afdeeling
vau laatstgenoemde klassen; vau dezen zal nader sprake zijn. De lessen in
het meetkunstig en het vrije handteekenen worden gegeven door vakon-
derwijzers en wel aan de leerlingen der hoogste klassen en der aanvulliiigs-
klassen, waarbij gevoegd worden de meest gevorderde leerlingen der 1® af-
deeling van de middelklassen.