Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
Projecteeren van meetkunstige li-
chamen en eenvoudige voorwerpen
als: houtverbindingen, verdeelingen en
verband bij gehouwen steen, groote
slotwerken, de meest gebruikelijke
stukken huisraad, enz. 't Gebruik
van kleur en penseel om in die
teekeningen den aard der grondstoffen
uit te drukken.
Wasschen van bouw- en werktuig-
kundige teekeningen en kaartteeke-
ningen.
bouwen, onderdeelen van werktuigen.
Opwerken met 't penseel.
(Onderwijzeressen). Modellen voor
het knippen van kleedingstukken,
Derde klasse.
(Onderwijzers). Teekenen van ge-
bouwen en van werktuigen. Pro-
jecteeren van een gebouw en der
voornaamste constructiedeelen; schet-
sen en in 't net teekenen op gegeven
schaal. Projecties van werktuigen en
eenige goed gekozen onderdeelen daar-
van; schetsen en in 't net teekenen
op gegeven schaal.
(Onderwijzers en onderwijzeressen).
Kopie en verkleining van ontwerpen
en topographische teekeningen.
Wasschen van platte gronden en
kaartteekeningen.
{Vertaling uit het Fransch.)
Bij dit programma voor het handteekenen en het rechtlijnig teekenen
zijn tevens ontvangen de lijsten, waarin de modellen zijn vermeld, die door
het Departement van Openbaar Onderwijs en Schoone Kunsten aan de
scholen worden verstrekt. ^^^^^^^^
PEOGEAMMA DEK STAD PARIJS.
Bestuur van het Larer onderwijs. Fransche Republiek.
Hoofdbureau. Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap,
PREFECTUUR VAÏf HET DEPARTEMENT DER SEINE.
Teekenonderwijs
in de Bewaarscholen en in de jongens- en meisjesscholen
voor Lager onderwijs (dagklassen).
I.
Bewaarscholen.
Het Teekenonderwijs in de bewaarscholen heeft ten doel de kinderen
te gewennen om zich rekenschap te geven van verschillende afmetingen en
hun te leeren dit in lijnen uit te drukken.