Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
meetkunstig teekenen en
gronden der doorzichtkunde
Afbeeldingen in projectie
en in perspectief — beide in
omtreklijnen — daarna met
aangeven der schaduwen van
meetkunstige lichamen (blok-
modellen) en eenvoudige voor-
werpen uit de dagelijksche
omgeving.
Hoogste klasse,
(van 12 tot 14 jaar.)
Kopie naar plaatmodol en
teekenen naar de natuur van
zuiver meetkunstige versie-
ringen: lijstwerken, bogen,
rosetten, parelsnoeren, tand-
lijsten, enz.
Kopie naar plaatmodel en
teekenen naar de natuur van
versieringen, waarvan de mo-
tieven aan het plantenrijk
zijn ontleend: bladen, bloe-
men en vruchten, palmetten,
ranken, enz.
Eenvoudige verklaringen
omtrent de bouworden, door
den onderwijzer voor 't
schoolbord gegeven (3 lessen.)
teekenen naar de natuur:
1" zuiver meetkunstige ver-
sieringen: lijstwerken, bogen,
rosetten, tandlijsten, enz.;
2» ornamenten aan het plan-
tenrijk ontleend; bladen, bloe-
men, vruchten, palmetten,
ranken, enz.
Beknopte verklaringen om-
trent de bouworden, door
den onderwijzer voor't school-
bord gegeven.
Eenvoudige teekeningen
van het menschelijk hoofd,
de verscliillende deelen en
de verhoudingen daarvan.
Tweede klasse.
Herhaling der oefeningen,
die in 't eerste studiejaar
voorkwamen.
Gronden der doorzicht-
kunde — Perspectievische
afbeelding (eerst in omtrek,
daarna met de schaduwen)
van meetkunstige lichamen
(blokmodellen) en van een-
voudige voorwerpen uit de
dagelijksche omgeving.
Teekenen naar bouwkun-
stige fragmenten: voetstuk-
ken, basementen en kolom-
schachten. Kroonlijsten.
projectie) en omtrent het in
teekening brengen van die
voorwerpen in hun schijn-
bare gedaante (Gronden der
doorzichtkunde).
Deze oefeningen kunnen
op verschillende wijzen wor-
den afgewisseld.
Zesde klasse.
(11 jaar.)
Vijfde klasse.
(12 jaar.)
§ 1. Afbeeldingen in pro-
jectie en in perspectief — eerst
in omtreklijnen, daarna met
aangeven der schaduwen —
van meetkunstige lichamen
(blokmodellen) en eenvoudige
voorwerpen uit de dage-
lijksche omgeving.
§ 2. Teekenen naar ver-
sieringen in laag-relief, waar-
van de motieven niet aan
de levende natuur zijn ont-
leend, zooals: lijstwerken,
eierlijsten, rosetten, parel-
snoeren, tandlijsten, enz.
§ 3. Teekenen naar ver-
sieringen in laag-relief, waar-
van de motieven aan de le-
vende natuur zijn ontleend,
zooals: gestijleerde bladen en
bloemen, palmetten, ranken,
enz.
§ 4. Teekenen naar bouw-
kunstige fragmenten, zooals:
voetstukken, basementen en
kolomschachten. K roonlijsten.