Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
12. FRANKRIJK.
Nota vau deu Directeur der //Ecole nationale de dessin" te Parijs, den
Heer A. LouvuiEit de Lajolais, van Z.Esc don Nederlandsclie gezant te
Parijs Mr. J. P. P. Baron van Zuylen van Nijevelt bij zijn schrijven
van 23 December 1884 ontvangen :
In 1878 is door den Minister van Openbaar onderwijs M. Bardoüx in
grondbeginsel vastgesteld dat het teekenonderwijs zal behooren tot de ver-
plichte leervakken van het Lager onderwijs, de wettelijke bepalingen daar-
omtrent zijn nog niet alle geregeld, maar feitelijk wordt op 't oogenblik
het teekenen in .alle steden van Frankrijk in de Lagere scholen onder-
wezen, dus ook in Parijs en dit wel eens per week
Daar wordt op dit onderricht toezicht gehouden door een Inspecteur-
Gr ener aal, twee Inspecteurs voor de jongens- en twee Inspectrices
voor de meisjesscholen; die inspecteurs eu inspectrices zijn van Gemeente-
wege aangesteld.
Door den Staat zijn er 14 Inspecteurs benoemd, die ieder in hun
afdeeling de Lyceën, Colleges, Normaalscholen en //Cours municipaux" hebben
na te gaan ; maar de Lagere scholen behooren nog niet tot hunne inspectie.
Door de regeering zijn programma's en lijsten van modellen vastgesteld
voor het teekenonderwijs in de verschillende categorii'u van scholen. Die
programma's en modellen zijn opgesteld door den //Conseil de perfectionne-
ment de l'enseignement du dessin" en goedgekeurd door den //Conseil supé-
rieur do l'Instruction Publique".
De stad P a r ij s volgt nagenoeg dezelfde programma's, maar zij heeft hare
speciale commissie voor het teekenonderwijs, haar inspecteurs, modellen en
wedstrijden ; de prefect benoemt het personeel. De candidaat-leeraren moeten
een examen hebben afgelegd.
Die inspectie wordt uitgeoefend door 3 Heeren en 2 Dames :
M. CouGNY, Inspecteur-Generaal,
M. Beouoinakd, Inspecteur,
M. Bassompièeb, //
Mad. Hautuieb, Inspectrice,
// J. Hkbeatt, //
Het toezicht is zoo verdeeld, dat voor de jongensscholen der rechter-
Seine-oever een inspecteur, voor de meisjesscholen aan dien zelfden kant een
inspectrice is aangewezen; de linkeroever heeft evenzoo haar eigen inspec-
teur en inspectrice.
De jaarwedde der inspecteurs bedraagt ongeveer 5000 francs, maar zegt
de Heer Louvrieh de Lajolais //Ie service est pénible et la paperasserie
considérable".
Deze inspectie echter heeft zeer gunstig gewerkt. Er is eenheid in het
onderwijs gekomen, zoodat de kinderen van school kunnen verwisselen zon-