Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
'twerk door andere scholen geleverd, welk werk zij zonder die algemeene
tentoonstelling niet zouden te zien krijgen, want gedurende de afzonderlijke
tentoonstellingen in de schoollokalen moet ieder bij zijn afdeeling blijven
om op de daar uitgespreide en opgehangen teekeningen toezicht te houden.
Die algemeene tentoonstelling wordt geregeld door den Inspecteur voor
het teekenonderwijs in Leipzig den Heer Flinzeb en staat onder zijn
toezicnt. Met de gezamenlijke teekenonderwijzers gaat hij die werken
langs, deze worden door hem met de meesters besproken en aan een
grondige kritiek onderworpen.
De toegang tot de tentoonstelling is natuurlijk vrij en onder het publiek
wekt zij groote belangstelling. Weinig ouders laten deze gelegenheid voorbij
gaan om met hunne kinderen die talrijke teekenwerken te zien.
Vooral tot ontwikkeling van het oordeel zoowel der kinderen als der
ouders is deze regeling van groot nut en de verkregen resultaten dragen
er meer en meer krachtig toe bij om 't algemeen de voordeelen der nieuwere
richting in 't teekenonderwijs te doen gevoelen.
De werkkring van den Inspecteur bestaat in de leiding van het teeken-
onderricht aan de gezamenlijke gemeentescholen: het methodisch teregelen
en toe te zien op de naleving der bepalingen; de zorg over den aankoop
van leermiddelen en modellen; en bij de vervulling van opengevallen of
nieuw te vervullen betrekkingen in 't teekenonderwijs, de naar zijn meening
meest geschikte onder de candidaten ter benoeming voor te dragen.
Leipzig heeft 2 Gymnasien, 1 Bealgymnasium, l Realschule, 1 Hoogere
Meisjesschool, 2 Jongensscholen voor meer uitgebreid Lager onderwijs, 1
dito voor Meisjes, 10 Burgerscholen en 10 Volksscholen en 1 Freischule,
een school met gelijk doel als de Burger- en Volksscholen en die even als
deze bezocht wordt door leerlingen van 6 tot 14 jaar.
Te samen dus 29 scholen.
De Heer Flinzee is tevens Hoofdleeraar in het Realgymnasium en geeft
daar dan ook als zoodanig onderricht in het teekenen.
Voor de onder hem staande teekenonderwijzers houdt hij een reeks voor-
drachten over: Methodiek, Letterkunde, Schoonheidsleer en andere met het
teekenonderwijs in verband staande hulpwetenschappen en gedurende de
teekenlessen bezoekt hij 5 tot 8 maal per jaar iedere school.
Voordrachten en schoolbezoek regelt hij zelf naar gelang der behoeften.
Het teekenonderricht door hem zelf gegeven is vooral normaalonderwijs
voor aanstaande onderwijzers.
Zijn jaarwedde bedraagt door de combinatie van Inspecteur en //Ober-
lehrer" thans 4500 mark.
In een werk getiteld: //Lehrbuch des Zeichenunterrichts an deutschen
Schulen. Leipzig 1882—3« Auflage," heeft de Heer Flinzek zijn denk-
beelden omtrent een logischen gang bij het teekenonderwijs ontwikkeld.
Dit werk dient in Leipzig tot richtsnoer bij het onderricht in dit kunstvak.
(Vertaling uit het Duitsch.')