Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
Leipzig en in Chemnitz tot dit doeleinde speciale Inspecteurs zijn
benoemd.
In de eerstgenoemde stad wordt deze functie vervuld door den Heer
Fiinzee, in Chemnitz door den Heer Tbettau.
De bezoldiging bedraagt voor ieder 2400 mark 'sjaars. Alle scholen
hunner standplaats zijn onder hunne inspectie gesteld.
Dresden heeft dus geen specialen Inspecteur.
De Inspecteurs te Leipzig en te Chemnitz hebben zorg te dragen,
dat er eenheid heerscho in het teekenonderwijs aan alle scholen, die onder
hun toezicht gesteld zijn, benevens voor het stipte opvolgen van het
Programma, door het Ministerie van openbaar onderwijs voorgeschreven
Verder rust op hen de plicht om de onderwijzers in zaken het teeken-
onderwijs betrettende, met raad en daad ter zijde te staan. Jaarlijks wordt
het leerprogramma door het Ministerie van openbaar onderwijs vastgesteld
en uitgegeven '). Het speciale toezicht op het teekenonderwijs door vakmannen
heeft in Leipzig en Chemnitz tot zeer gunstige resultaten geleid.
Leipzig.
Van een der onderwijs-autoriteiten in Leipzig werd nog 1 April een
uitvoerig schrijven ontvangen, waaraan 't volgende wordt ontleend:
De schoolexamens voor alle openbare inrichtingen voor onderwijs worden
in Leipzig gehouden in de week voor Palmzondag.
Gedurende die examondagen worden de teekeningen, in deze scholen door de
leerlingen vervaardigd, in de leerlokalen tentoongesteld. Alle leerlingen
moeten daarvoor hun werk leveren, onverschillig of die teekeningen ver-
dienstelijk of slecht zijn.
Omdat het teekenonderwijs daar klassikaal en in een vierjarigen cursus
gegeven wordt en omdat de teekeningen alle op vellen papier van gelijke
grootte worden uitgevoerd, geven die afzonderlijke tentoonstellingen een
goed en gemakkelijk te volgen overwicht over den leergang en de resultaten
van het onderwijs.
De oefeningen van iedere afdeeling liggen in omslagen verzameld, op
tafels uitgelegd, en die lange rei van omslagen bevat het gezamenlijke
werk van alle leerlingen, in 't afgeloopen jaar gemaakt.
De meest verdienstelijke teekeningen zijn aan den wand opgehangen,
evenzoo is dit 't geval met een rei van studies der leerlingen, waaruit de
leergang, aan de school gevolgd, blijkt.
Na afloop der examens worden alle teekeningen van de gezamenlijke
scholen in een groot gebouw openbaar tentoongesteld.
Deze inrichting is voor 't onderwijs van hooge waarde en de teekenon-
derwijzers nemen gretig de gelegenheid waar om zich te spiegelen aan
1) 't Mociit (Ier Commissie niet gelukken dit Staatsprogramm.i te krijgen; een daar-
over gevoerde correspondentie is zeker verloren geraakt.