Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
0. Veudeeling van de ieeestof.
V® Klasse {de jongens 4, de meisjes 2 uur per week).
1. Opgaven over de rechte lijn, het trekken er van uit de vrije hand
en hare toepassing: Ligging en verdeeling van lijnen, onderscheiding van
verschillende hoeken, hunne grootte; vlakke figuren, 3- en 4-hoeken, 6- en
8-lioeken en andere symmetrische rechtlijnige figuren; regelmatige gesloten
en niet gesloten kromme lijnen, cirkel, ellips, samengestelde regelmatig
gebogen lijnen, enz..
2. Vlakversieringen samengesteld uit loodrechte, horizontale en schuine
lijnen (verschillende rechtlijnige samenstellingen op het vierkant en den
cirkel gegrond, rechtlijnige stervormige figuren enz.). Eenvoudige vlakke ver-
sieringen met rechte lijnen en cirkels.
VI® Klasse {de jongens 3, de meisjes 2 uur per week).
Eosetvormige figuren met gebogen lijnen, gegrond op de verdeeling van
cirkels.
Voortloopende versieringsmotieven als grondlijnen voor het ornament
(spiralen, ranken).
VII® Klasse {de jongens 3, de meisjes 2 VMr per week).
Gestijleerde bladeren, bloemen en ranken op geometrische grondvormen
gebaseerd en andere geometrische en gestijleerde plantvormen en onder-
deelen van ornamenten.
Meer ingewikkelde vlakversieringen: palmetten, gestijleerde blad- en bloem-
kransen, enz.
11. SAKSEN.
Dresden.
Mededeelingen vervat in de eigenhandig geschreven Nota
van den Nederlandschen consul te Dresden den
Heer Gr. Kinder.
In Saksen behoort het teekenen onder de gewone leervakken van het
Lager onderwijs en in alle scholen wordt dit onderwezen.
In Dresden begint het teekenonderwijs voor de jongens in het derde
schooljaar met twee lessen per week; voor de meisjes in het schooljaar
en met een les per week.
Het toezicht op het teekenonderwijs is in de verschillende steden van
het koninkrijk niet overal op dezelfde wijze geregeld.
In Dresden bijv. rust op ieder Directeur de plicht om zorg te dragen,
dat het teekenonderwijs in zijne school goed gegeven worde, terwijl in