Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
2. Het teekenonderwija moet in de jongensklassen rekening houden met
de latere vorming van de leerlingen, bepaaldelijk met betrekking tot het
teekenen, zooals dit in de verschillende bedrijven te pas komt; in de
meisjesklassen zooveel mogelijk met het oog op de toepassing in de vrou-
welijke handwerken, zonder daarbij echter het doel uit het oog te
verliezen.
3. Het onderwijs moet klassikaal zijn, zoodat de onderwijzer elke opgaal
in 't bijzijn dor leerlingen op het schoolbord geleidelijk ontwikkelt en voor-
teekent, onder bijvoeging der vereischte verklaringen. Alle leerlingen moeten
de figuur begrijpen en nateekenen zonder gebruik te maken van mecha-
nische hulpmiddelen (passer, liniaal, papierstrook) of stigmographische ver-
deelingen.
4. Daar de leerlingen lichamelijke vormen in al hunne afmetingen en
verhoudingen goed moeten leeren begrijpen, en er toe gebracht moeten
worden om als zij de teekenstift ter hand nemen, te weten, wat zij te teekenen
hebben, moet het duidelijk maken, verklaren en laten memoriseeren van de
hoofdbegrippen der meetkunde met het handteekenen verbonden worden,
zooveel mogelijk met verwijzing naar voorwerpen, welke door de leerlingen
voortdurend kunnen gezien worden. (Hoofdbegrippen: punt, lijn, midden;
zijde, lengte enz.; recht, gebogen, scheef, loodrecht, waterpas, evenwijdig,
uit elkander loopend enz.; hoek, driehoek, parallelogram, diagonaal; cirkel,
straal, middelpunt, middellijn, boog; ellips, spiraal, golflijn, rank, enz.;
zijvlakken, ribbon, hoekpunten enz.).
5. Opdat de leerlingen niet enkel werktuigelijk leeren kopiëeren, maar
lust tot zelfwerken verkrijgen zullen, moeten er oefeningen gehouden wor-
den in het teekenen uit het geheugen.
Om het voortbrengingsvermogen der leerlingen op to wekken en te ver-
sterken, om hun kunstvaardigheid te ontwikkelen, moeten de figuren der
voorbeelden door den onderwijzer niet worden opgegeven alsof daarin nooit
iets zou mogen gewijzigd worden, maar hij moet die behandelen als orna-
mentale vormen, die door toevoegingen, veranderingen en verbinding met
reeds bekende motieven tot iets nieuws zijn om te werken.
Daardoor wordt verder een hulpmiddel verkregen tegen de gebreken en
nadoelen, die het klassikale onderwijs voor ijverige en met talent begaafde
leerlingen kan hebben. Door hen uit het geheugen te laten teekenen of
te laten beproeven om eenvoudige motieven te verschikken, samen te voegen
enz., kunnen zij zoolang bezig gehouden worden, totdat de zwakkere leer-
lingen met hun werk gereed zijn.
C. De noodige aanwijzingen over houding en gebruik dor teekenstift,
ligging van het papier, houding van hand, hoofd, lichaam, enz. moeten, zoo-
wel in 't belang van het onderwijs als van de gezondheid der leerlingen,
voortdurend onder hun aandacht gebracht worden, opdat zij zich aan dat
alles leeren gewennen.