Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
licht en schaduw, alsmede over de verschillende stijlen in de ornamentiek.
Vlakversieringen en toepassing van het ornamenc op verschillende licha-
melijke vormen.
Verder gevorderden worden in de gelegenheid gesteld om eenvoudige voor-
werpen naar gegeven motieven te ontwerpen.
5. Schilderklasse.
Voor decoratieschilders en overeenkomstige bedrijven.
Algemeene begrippen over licht en kleur, samenstelling en liarmonie der
kleuren, aanschouwelijk toe te lichten, zoodat liet voor alle leerlingen ge-
makkelijk te begrijpen is.
Oefening in de systematische behaudeling van de kleuren voor vlakorna-
mentiek en dergelijke.
6. Boetseerklasse.
Boetseeren in klei, was en gips en in hout snijden van ornamenten, koppen
en beelden naar voorbeelden en teekeningen.
7. Ciseleerklasse.
Bewerken van motaal, waarbij ornamenten naar teekeningen en modellen
in verschillende metalen gedreven, gebeiteld, gestoken en gegraveerd worden.
LEERPLAIV voor de //webktaqs-volksscuulen" te München.
Handteekenen,
A. boei,.
Opwekking en ontwikkeling van het gevoel voor het waarachtig schoone
in natuur en Icunst door methodische vorming van den zin voor netheid,
orde, regelmaat; oefening van het oog, in het juist opvatten van eenvoudige
vlakke meetkunstige eu ornamentale vormen en der daarbij voorkomende
verhoudingen; oefening van de hand in het zuiver teekenen dezer vormen
door het juist weergeven der omtrekken.
B. grondstellingen voor de methode.
1. Het systematisch onderwijs in teekenen begint in de V"
klasse. Het teekenen in de 4 laagste klassen staat in onmiddelijk verband
met het aanschouwingsonderwi)8 en het onderwijs in de kennis van stad eu
land; het dient minder ter voorbereiding voor het systematisch teeken-
onderwijs, dan wel ten behoeve van die leervakken, waaraan het de stof
ontleent.
1) Van dit leerplan — even als van 't voorgaande bladz. 52 — wordt hier alleen
gegeven 't geen betrekking heelt op 't teekenonderwijs.