Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
beelden en later naar modellen met bijvoeging der in de praktijk als goed
bevonden formules en toelichting van het gebruik.
De leerstof moet hier, even als op andere vakteekenscholen, verschillend
zijn naar gelang van de bijzondere bestemming der leerlingen (machinisten,
werktuigkundigen, slotenmakers, rijtuigmakers en dergel.).
Hulpcttrsm voor het werMuigkimdig teelcenen.
Het voor werktuigkundig teekenen onontbeerlijk theoretisch onderwijs
wordt in verband daarmede in 2 klassen (elk 4—6 uur per week) gegeven.
1® KIASSE.
Behenen en projectieleer.
Rekenen. Gewone en tiendeeüge breuken. Meetkunstige evenredigheden.
Maten en gewichten. Machtsverheffing. Vierkants- en kubiekworteltrekking,
Inhoudsberekening van vlakken en lichamen.
Prcjectieleer. Vlakke constructies. Projecteeren van lijnen, vlakken en
lichamen, 't Construeeren van doorsneden en het ontwikkelen van opper-
vlakkon. 't Snijden van lichamen onderling met constructie der ont-
wikkelde oppervlakken.
11® klasse.
WerktmigkvMde {Constructieleer).
De leer van de constructie der onderdeden van werktuigen zooals:
schroeven, klinknagels, assen, stoelen, tappen, tandraderen, liemschijven,
drijfstangen, hefboomen, excentrieken, zuigers, veiligheidskleppen, kranen.
2. Constnictief teekenonderwijs en modelmaken.
Voor metselaars, timmerlieden, steenhouwers en verdere werklieden
hy het bouwvak.
Constructie van hout-, steen- en metaalverbindingen, in verband met het
maken van modellen van steen- en houtverbindingen. Constructie van een-
voudige gewelfbogen, trappen en dakstoelen.
3. Bouwkundig teekenen voor kunstambachten.
Teekenen van architectonische onderdeden, zuilenorden, gothische bouw-
kunst, enz. met bijvoeging van de noodige verklaringen.
Decoratief bouwkundig teekenen, eerst naar voorbeelden en schetsen, met
bepaalde veranderingen en toevoegingen.
Ontwerpen van overeenkomstige zaken naar gegeven opgaven met bijvoe-
ging der noodige detailteekeningen.
4. Ornamentteekenen
met het oog op de kunstnijverheid.
Teekenen, zoowel naar vlakke voorbeelden als naar gipsmodellen, waarbij
het figuurteekenen niet uitgesloten is. Desbetreffende verklaringen over