Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
verre op het schoolbord voorgeteekend als zulks voor de oplossing door de
leerlingen bepaald noodzakelijk blijkt. De opgaaf geheel en al uit te werken
en voor te teekenen, zoodat de leerlingen slechts te kopiëeren hebben, mag
niet toegelaten worden. De constructies uit de vlakke meetkunde moeten
in een schrijfboek geteekend worden; het is niet noodig ze in inkt te
zetten, maar er moet een korte verklaring aan toegevoegd worden. Met deze
constructies gaat gepaard het teekenen van geometrische ornamenten op
teekenborden, op groote schaal met trekpen en O. I. inkt uit te voeren.
Ook liierbij moet de onderwijzer alleen het hoog noodzakelijke op het
schoolbord voorteekenen. Van de hulpmiddelen make hij een zoodanig ge-
bruik, dat voor de zwakkere leerlingen de ornamenten uit het werk van
Weishaupt, voor de meer gevorderden die uit het werk van Heedtle gekozen
worden. Een geregelde opeenvolging voor deze oefeningen in vlakke geome-
trische constructies zou op de volgende wijze verkregen kunnen worden:
1" Voor de groep: het trekken van evenwijdige lijnen en concentrische bogen:
Weisiiaupt, Mementarzeichnm für Volksschulen, I® deel, afdeeling,
blad 7, %. 25 en 26; U-- deel, l" afdeeling, blad 10 fig. 31, 32 en
33, 4«! afdeeling, blad 7, 8, 12 en 17.
Böcklen, pl. 11, 12 en 13.
ITeedtle, pl. 4.
2" Voor de gi-oep: oprichten van loodlijnen, verdoelen van afstanden en
lijnen door constructie of op het oog, bij benadering, hot overbrengen,
verdoelen en meten van hoeken:
Weishattpt, Je deel, 2« afdeeling, flg. 58, 59, 63 en 04.
Böcklen, pl. 13, fig. 1, 7—12.
Herdtle, pl. 1.
3" Voor de groep: het construeeren van drie- en veelhoeken:
Böcklen, pl. 15, fig. 7, 11 en 12.
Herdtle, pl. 2, 3 en 9.
4" Voor de groep: opgaven met betrekking tot cirkels en ellipsen:
Böcklen, pl. 14, fig. 3, 5, G, 7, 8 en 9.
Herdtle, pl. 8, 10, 11, 12, 14, 16 en 20.
ille klasse.
1. Handteekenen.
Het teekenen van ornamenten naar navolgenswaardige graphische en
plastische modellen, vooral met het oog op huuno toepassing in de kunst-
nijverheid. Het teekenen naar modellen van geometrische lichamen, met
praktische ophelderingen omtrent de voornaamste eigenschappon der pers-
pectief (vrij toegepast).
Hulpmiddelen :
G-ipsornamenten.
Meueer, Menaissance-Intarsien;
Jacobstiial, Grammatik der Ornamente (enkele platen).
Opmerking. Met betrekking tot het teekenen naar gipsornanumten geldt