Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
Hulpmiddelen :
WEiSHArPT, ElementarzeicTinen an der VolJcsscliule, I® en II® deel.
Hebdtle, Elementar-Ornamente.
IIebdtlb, Vorlagenwerlc für das Freihandzeichnen.
hebdtle-ïbetar, Vorlagemoerk für das Freihandzeichnen.
Opmerking. In 't algemeen zal men met het handteekenen in de I®
klasse iets verder kunnen beginnen, dan hier is aangegeven; de meeste leer-
lingen toch, zullen reeds op de volksscholen teekenonderwijs ontvangen hebben
en zullen, zonder veel moeielijkheden te moeten overwinnen, moeielijker
oefeningen kunnen teekenen. Daarom kan hier onmiddelijk begonnen wor-
den met het teekenen naar ornamenten, die uit eenvoudig gebogen lijnen
zijn samengesteld, waar zich dan gestijleerde bladvormen bij aansluiten.
Zijn er echter leerlingen, voor wie deze voorbeelden te moeielijk zijn, zoo
late men hen de rechtlijnige indeelingen of afzonderlijke gedeelten van het
ornament nateekenen.
Zoolang het onderwijs klassikaal gegeven wordt — en men ga hiermede
zoolang voort, totdat de duidelijk blijkende individuëele begaafdheid, of een
te ver gevorderd vroeger genoten onderwijs tot het geven van groepsgewijs
onderwijs dwingt — teekene men alleen op 't schoolbord voor; zoodra er
zich groepen gevormd hebben, is het noodig, dat voor elke groep op een
groot vel wit papier voorgeteekend wordt. Als hulpmiddelen gebruike men
dan uitsluitend de groote verzameling voorbeelden van Hebdtle.
Voor de lagere verzamelklassen, waarin wel de leerlingen zullen zitten,
die in 't teekenen het zwakste zijn, is het aan te bevelen om op de gegevene
verklaringen over punten en over de verschillende soorten van lijnen en
hoeken, dadelijk teekenoefeningen te laten volgen, waarin rechtlijnig be-
grensde vlakke figuren behandeld worden. Men strekke evenwel ook hier,
bij zulk oen zwakke klasse, de eerste oefeningen in het handteekenen (het
teeltenen van strepen) niet te ver uit, opdat den leerlingen de lust tot
werken niet te veel benomen worde. Het teekenen van rechte lijnen uit
de losse hand, vooral van zulke, die ver uit elkaar liggende punten ver-
binden of evenwijdig loopen moeten, komt later nog dikwijls genoeg in alle
klassen voor, bij het maken van een menigte schetsen; zoodat er buiten-
dien genoeg gelegenheid tot oefening blijft bestaan.
Evenzoo sla men voor het handteekenen de zeer moeielijke ingewikkelde
bandvlechtingen over; deze zijn beter geschikt voor het lijnteekenen;
Bij deze teekenoefeningen met rechte lijnen moeten zich aansluiten de
oefeningen met vrij gebogen lijnen en cirkels; en hieraan weder gebogen
en rechte lijnen, waarmede symmetrische vlakversieringen samengesteld
zijn. Evenals de voorafgaande oefeningen late men ook deze zoo groot
mogelijk teekenen.
Bij dit tweede gedeelte van het onderwijs in de laagste verzamelklasse
moet een keuze gedaan worden uit de volgende voorbeelden: "Weishauft,
II deel, Ie afdeeling, blad 3 en 4, blad 5 fig. 9 en 12, blad 7 fig. 18 en
21; 4e afdeeling, blad 6 fig. 22 en 23, blad 3, fig. 11, blad 4 fig. 12 en 13