Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
werk geraken; daartoe moet alleen datgene op het schoolbord voorgeteekend
worden, wat tor oplossing van de opgaaf bepaald noodzakelijk is.
28. Als de onderwijzer een reeks van geometrische vlakke constructies
verklaard en voor 't schoolbord met de leerlingen (catechetisch) grondig be-
sproken heeft, worden deze opgaven door de leerlingen in een afzonderlijk
schrijfboek geteekend met bijvoeging eener korte verklaring.
29. Opdat deze eenvoudige constructies (het oprichten van loodlijnen,
't halveeren van hoeken, 't verdoelen van cirkels) goed door de leerlingen
onthouden worden, is het noodig, dat zij herhaaldelijk en met belangstelling
worden geteekend. Dit zal het geval zijn, als zij toegepast worden bij het
teekenen van geometrische vlakke versieringen. Na het uitwerken van een
reeks van dergelijke opgaven uit de vlakke meetkunde moet daai'om de
praktische toepassing door het teekenen van vlakversieringen onmiddelijk
volgen.
?0. Het projectieteekenen moet zich in hoofdzaak bepalen tot het opmeten
en in teekening brengen van eenvoudige meetkunstige lichamen.
Aan deze oefeningen moeten voorafgaan de noodige verklaringen over de
ligging en de pi-ojectie vau een punt, van rechte en kromme lijnen, van
door gebogen lijnen begrensde vlakken en over het graphisch weergeven er
van op het teekenbord.
31. Ten eiude dit gedeelte van het onderwijs in lijnteekenen voor de
leerlingen duidelijk en begrijpelijk te maken moeten alle abstracte verkla-
ringen over doorsneden, projecteerende vlakken, vlakkensystemen enz. ver-
meden worden en moeten het voorgeteekende en de verklaringen zooveel
mogelijk worden opgehelderd door hulpmiddelen voor aanschouwelijk onder-
wijs (platen, voorwerpen enz.).
32. Men late uitsluitend werken op wit, sterk gelijmd papier, steeds van
dezelfde kwaliteit en hetzelfde formaat. Het werk moet eenvoudig, op weinig
tijdroovende wijze en zoo groot mogelijk uitgevoerd worden.
33. Met betrekking tot het afmaken en bewaren der teekeningen geldt
hetzelfde, wat bij het handteekenen gezegd is.
lUTVOERKi IiEEUI'LA\ voor het teekenonderwijs aan den
voorbereidenden cursus der //gewerblichen Fortbildungsschulen"
te München.
(In de 1« klasse 3, in de II« en III" klasse 4 uur per week, het geheele
jaar door.)
1° klasse.
Ilandleehenen.
Het teekenen van rechte lijnen, hoeken en door rechte lijnen begrensde
vlakke figuren; de hoofdvormen van gebogen lijnen, zooals eenvoudig ge-
bogen golflijnen, spiralen, cirkels. Toepassing der rechte en gebogen lijnen
voor geometrische vlakversieringen.