Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
't Staat met net om in een zelfde teekenboek bet papiei- aan beide kanten
te laten beteekenen of er afwisselend band- en rechtlijnige teekeningen
in op te nemen. Formaat en soort van papier en teekenboeken moeten
gedurende den geheelen cursus dezelfde blijven.
20 Het gebruik van liniaal of passer mag alleen, en dan nog bij uit-
zondering, aan de leerlingen der hoogere klassen toegestaan worden (tot
verdeeling van groote afstanden, het trekken van groote verdeelingslijnen,
lijnen van lijstwerken enz.)
21. Voltooide teekeningen, moeten in den rechter-beneden-hoek een be-
knopte maar juiste opgave bevatten over de soort van het werk (of het
naar een voorteekening op 't schoolbord, naar een wandplaat of naar een
plastisch model geteekend werd), over den tijd, die er aan besteed is en den
datum, waarop het werd ingeleverd.
22. Teekenboeken, teekeningen en teekenborden blijven tot aan het
einde van den cursus in de school.
II. RECHTLIJNIG TEEKENEN.
23. Het doel van het onderwijs in rechtlijnig teekenen is de leerlingen ver-
trouwd te maken met het gebruik van de teekengereedschappen; hen bekend
te maken met de eenvoudigste constructies uit de vlakke meetkunde; hen
te onderwijzen in het teekenen van geometrische ornamenten, en door
elementaire oefeningen in het projecteeren die leerlingen voor het eigenlijke
vakonderwijs voor te bereiden, die als leerjongens bij het bouwvak, bij
machineriën en dergelijke technische bedrijven, naar zoogenaamde werk-
teekeningen moeten leeren werken.
24. Het rechtlijnig teekenen omvat diens volgens:
1® geometrisch teekenen (vlakke constructies);
2® geometrisch ornamentteekenen (toepassing der vlakke constructies);
3® projecteeren van eenvoudige meetkunstige lichamen.
25 Daar, om deze leerstof grondig te kunnen verhandelen, behalve het
vereischte aantal lesuren ook de noodige voorbereiding der leerlingen op
wiskunstig gebied gemist wordt, zoo moeten de constructies zich bepalen
tot datgene, wat het minst onontbeerlijk is voor de praktijk in de werkplaats.
Die oefeningen mogen daarom niet te hoog gaan; de leerlingen moeten
't geen hun tot voorbeeld wordt gegeven, gemakkelijk kunnen begrijpen en
uit die modellen moet duidelijk blijken, waartoe zij direct praktisch te ge-
bruiken zijn; ook moet de onderwijzer bij zijn verklaringen van meetkuns-
tige begrippen zoo kort mogelijk zijn en 't omslachtige daarbij vooral
vermijden.
26. Het onderwijs zij steeds klassikaal; de leerlingen hebben uitsluitend
te werken naar figuren op het schoolbord voorgeteekend.
27. Een bloot werktuigelijk navolgen van het voorgeteekende moet van 't
begin af vermeden worden. Het onderwijs moet zoo worden gege fen, dat de
leerlingen door geregeld nadenken tot een zelfstandige uitvoering van huu