Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
Q-eometrischo ornamenten, die even goed als rechtlijnige teekening uit de
vrije hand kunnen uitgevoerd worden, zijn daartoe 't beste geschikt.
8. De opgaven voor het klassikale en voor het groepeuonderwijs moeten
door den onderwijzer zoo nauwkeurig en zoo zuiver mogelijk en in voldoende
grootte op het schoolbord of op wit papier worden voorgeteekend.
Om hier het geleidelijk ontstaan der teekening en de organische ontwik-
keling van het ornament voor de leerlingen goed duidelijk te maken, is
het doelmatig om van elk model meer dan ééue teekening vóór te maken;
ten eerste eene, waarin alleen de (rood gekleurde) verdeelings- en richt-
lijnen voorkomen, welke teekening later bijgewerkt wordt, tot er al de
lijnen in staan, die de groote verdeelingen in het ornament aangeven (de
algemeene omtrekken van het geheel en van de voorname onderdeden);
ten tweede zulk eene, waarin alle afzonderlijke deelen van het geheele
ornament te zien zijn.
Aan die onderwijzers, welke er veel moeite mede hebben om de bladereu,
ranken, bloemen enz. van een ornament spoedig in 't bijzijn der leerUngen
zonder fouten voor te teekenen, of die het alleen met veel moeite geschikt
kunnen doen, is aan te bevelen om vóór het begin der les de omtreklijnen
heel licht met griffel of potlood aan te geven, doch zóó, dat die lijnen
alleen zeer van nabij kunnen gezien worden.
0. Aan elke figuur, die voorgeteekend wordt, moeten uitvoerige verkla-
ringen van het model voorafgaan.
Het werk wordt door de leerlingen alleen diïn goed verstaan en zal alleen
dan op hen een blijvenden indruk maken, indien zij eensdeels over schikking
en bijeenvoeging der afzonderlijke deelen en over de organische ontwik-
keling van het geheel volledig opheldering verkrijgen, anderdeels ook daar-
over, hoe het voorbeeld als ornament, als versiering op te vatten is, wat
het voorstelt, waar het toe dient en op welke wijze het 't spoedigste uit
de vrije hand kan nageteekend worden.
Daarom moeten deze ophelderingen uitvoerig gegeven worden, opdat het
ornament in zijn geheele beteekenis juist door de leerlingen worde be-
grepen, en door het onderwijs een bloot werktuigelijk nateekenen vermeden
worde.
OpmerMtig. Daar in de weinige beschikbare uren niet vele vormen ge-
teekend kunnen worden van een ornamentaal motief, dat werkelijk decora-
tieve waarde bezit (lijstwerkversieringen, eierlijsten, palmetten, consoles,
kapiteelen enz.) en toch de goede leerlingen zoo vroeg en zoo degelijk mo-
gelijk moeten ingeleid worden in de vormenspraak der ornamentiek en der
kunst-industrieele versieringen, zoo verdient het aanbeveling om door andere
verwante voorbeelden te laten zien, welke veranderingen en vervormingen
zulke ornamentmotieven ondergaan kunnen en op welke wijze zij decoratief
te gebruiken zijn.
10. De onderwijzer moet nadrukkelijk de aandacht vestigen op het
typische en karakteristieke van een vorm, op de natuurlijke groepeering
en de organische ontwikkeling van een ornament.
Voornamelijk geldt dit van de wijze, waarop het werk begonnen moet