Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
voeren constructie volgens vaste _ regels, zoo tot elkander als tot het ge-
heel staan.
4. Bij het liandteekeneu mag de onderwijzer alleen zulke ornamenten
tot modellen kiezen, die een goeden stijl aan schoone vormen paren.
Bij do oefeningen in het constueeren moeten eenvoudige constructies
gekozen worden en vooral zulke, die onmiddelijk in verband staan met de
praktijk en daarin steeds zijn toe te passen.
5. Op de ontwikkeling van de technische vaardigheid der leerlingen moet
slechts in zooverre gelet worden, als noodig is om do oefeningen dat schoone
en zuivere aanzien te geven, dat voor een technische teekening onmis-
baar is.
6. De leerlingen moeten zich bij het teekenen gewennen aan een goede
lioudiug van hot lichaam, en hunne plaatsen moeten gekozen worden met
inachtneming hunner lichamelijke ontwikkeling en van wellicht voorko-
mende bijziendheid.
I. HANDTEEKENEN.
7. Het onderwijs is öf klassikaal, öf groepsgewijs, óf individueel. In de
lagere klassen moet het zich bepalen tot het nateekenen van ornamenten
in omtrek, uaar teekeningen op het schoolbord of naar wandplaten; in de
beide hoogste klassen bijna uitsluitend naar wandplaten, waaraan in de
3" klasse wordt toegevoegd het schetsen en schaduwen naar vlakke gips-
modellen.
Daar op eene gewerh. Fortb. Schule de leerlingen steeds van ongelijke
voorbereiding en ontwikkeling zijn, kan er zelfs bij de beginselen geen
sprake zijn om alle leerlingen uitsluitend naar een zelfde model te laten
teekenen. Het klasslkaal-onderwijs kan hier niet altijd streng volgehouden
worden; dikwijls zal het in groepen-onderwijs overgaan, dat in de 3« klasse
geheel en al individueel onderwijs wordt. Om nu toch in de lagere
klassen de klassikale methode, die vele voordeden bezit, zoo lang mogelijk
te kunnen volgen, zonder dat daardoor de meer ontwikkelde leerlingen in
hunne vorderingen gestuit worden, en om de vlijtigen en voortvarenden
onder hen behoorlijk aan te moedigen, kleze de onderwijzer tot voorbeelden
alleen zulke modellen die in hun geheel aan de meer gevorderde en
daarvoor geschikte leerlingen steeds volop werk geven, en in hunne afzon-
derlijke deelen door de zwakkere leerlingen kunnen worden nageteekend, —
vooropgesteld, dat deze gedeelten op zich zelf schoon van vorm zijn, of
reeds in eersten aanleg een voldoend ornamentaal motief opleveren. —
Zelfs een grooter ornament kan dus in de lagere klassen aan alle leerlingen
gegeven worden, zonder te moeten vreezen, daardoor aan de zwakkere leer-
lingen een te zware taak op te leggen.
Ook zal het voor het onderwijs in de 2« en 3e klasse goed zijn, om onder
de leerlingen het onderlinge meten der krachten aau een zelfde opgaaf in
eere te houden en eenige malen 'sjaars een gemeenschappelijke studie te
maken naar eenig onderwerp uit het gebied van het ornamentteekenen.