Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
■ ê.Ui
Met de leiding van en het toezicht op het teekenonderwijs aan de
//Volks-" en de //Fortbildungsschulen" in München is thans belast de
Heer Georg Grüf, Bestuurder van het teekenonderwijs aan de //gewerbl.
Fortbildungsscli uien".
Als Hoofd van die vakafdeeling der //gewerbl. Fortbildungsschulen" geniet
hij daarvoor thans een jaarwedde van 3540 Mark benevens een toelage van
1200 Mark, te zamen dus 4750 Mark, welke wedde na 4 jaren dienst tot
5040 Mark en na een volgend vijftal dienstjaren tot 5340 Mark (3200
gulden Nederlandsch) wordt verhoogd.
Voor het toezicht op en de leiding van het teekenonderwijs aan de //Volks-"
en //Fortbildungsschulen" in München wordt echter geen afzonderlijke
vergoeding toegekend, omdat dit tot de algemeene verplichtingen behoort
van het Hoofd der //Fachabtheilung" van de //Volks-" und //Fortbildungs-
schulen".
De instructie voor de //technischen Leiter" van het teekenonderwijs aan
de volksscholen in München en voor het onderricht in het teekenen aan
de lagere afdeeling der //gewerbl. Fortbildungsschulen", even als het leer-
programma voor deze inrichtingen en de volksscholen in München, wor-
den hierbij gevoegd.
Dat de leiding van en het toezicht op het teekenonderwijs aan de //Volks-"
en "Fortbildungsschulen" hier ter stede speciaal aan een vakman is toe-
vertrouwd, is gebleken niet alleen nuttig, maar zeer noodig te zijn.
( Vertaling uit het Duitsch^
De hier volgende gedrukte stukken (programma's en instructiën) verge-
zelden deze Missive.
INSTRUCTIE voor de technische bestuurders van het
teeken-, gymnastiek- en handwerkson dekwijs op
de Volksscholen te München.
§ 1. Bij de volksscholen te München worden technische bestuurders
aangesteld, met het doel om eenheid te verkrijgen in de leiding en in het toezicht
op het teeken-, gymnastiek- en handwerksonderwijs, alsmede ter bevordering
van dat onderwijs, overeenkomstig de eischen van den tegenwoordigen tijd.
§ 2. Zij zijn verplicht, ten behoeve eener nauwkeurige kennis van den
toestand van het betrokkene vakonderwijs, dit zoo dikwijls mogelijk in de
afzonderlijke klassen bij te wonen, en hebben het recht om, voor zoover
zulks noodig is, zelf aan 't geven van dit onderwijs deel te nemen. Van
deze bezoeken wordt aanteekeniug gehouden in het dagboek der klasse.
§ 3. Zij moeten met de gezamenlijke onderwijzers eener afzonderlijke
school samensprekingen en, zoo noodig, ook praktische oefeningen houden,
betreftende hunne leervakken.
Deze bijeenkomsten en oefeningen mogen niet samenvallen met de school-
tijden.