Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
De inspectie van het teekenonderwijs door bijzondere inspecteurs heeft
zeer gunstige uitkomsten gegeven.
Het moet echter erkend worden, dat ook de slechts aan het algemeene
toezicht onderworpen scholen bevredigende resultaten opleveren.
In Opper-Beieren wordt wel is waar in enkele volksscholen teeken-
onderwijs gegeven; maar het draagt toch slechts een facultatief karakter.
Alleen iu de Hoofd- en Residentiestad München behoort het teekenonder-
wijs tot de verplichte leervakken, en wel voor de hoogere klassen (ó", 6«
en 7" schooljaar) der volksscholen.
Het teekenonderwijs is, evenals het gezamenlijke overige onderricht in
de volksscholen van München, onderworpen aan het toezicht der school-
autoriteiten (Kon. Distiictschoolopzicners en Hoofdonderwijzers); daaren-
boven is nog eeu technisch Bestuurder met liet bijzonder toezicht van dit
leervak belast.
Diens bevoegdheid is door een bijzondere instructie geregeld.
Het leerplan voor het teekenonderwijs vormt een onderdeel van het door
do Koninklijke Districtsregeering goedgekeurde algemeene leerprogramma
voor de M unebener volksscholen.
In München bestaan op dit oogenblik 19 scholen en daar het teeken-
onderwijs slechts in de hoogere klassen verplichtend is, zijn er in het
loopende schooljaar 1884/85 142 teekenklassen.
Den school-autoriteiten is het toezicht op het teekenonderwijs slechts als
ondergeschikte functie opgedragen en zij genieten hiervoor geen bijzondere
vergoeding.
Deze inrichting blijkt goed te zijn.
Neureuberg, 16 Maart 1885.
De Koninklijke Nederlandsche Consul
Meli kr.
( Vertalinf! uit het Duitsch.)
Missive van het Gemeentebestuur van München:
München, 5 Maart 1885.
In het Koninkrijk Beiereu behoort het Teekenonderricht niet
tot de algemeen voorgeschreven leervakkeu der volksscholen.
Op grond van bijzondere gemeentelijke verordeningen is het teekeneu
echter opgenomen onder de verplichte leervakken der '/Volks-" en //Fort-
bildungsschulen" ') der Hoofd- en Residentiestad München.
Het onderwijs daarin wordt gedeeltelijk gegeven door onderwijzers der
volksscholen, die daartoe in staat zijn, gedeeltelijk door vakonderwijzers,
door den Staat gediplomeerd.
'j Inrichtingen, die overeenkomen met onze scholen voor meer uitgelireid Lager on-
derwijs.