Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
geven door den Hoofdonderwijzer der //gewerbliclie Portbildungsschule"
aldaar.
Voor liet toezicht zijn ook hier geen bijzondere Inspecteurs aangesteld;
het toezicht wordt eigenlijk door het algeineene schooltoezicht uitgeoefend.
Bon door don Staat voorgeschreven Programma bestaat daar op het oogon-
blik niet.
In Midden-Franken wordt in vele scholen, zelfs in de dorpen, teeken-
onderwijs facultatief gegeven; in do grootere steden behoort het echter tot
de verplichte leervakken der Lagere school.
Een bijzonder toezicht over het teekenonderwijs heeft geen plaats. Slechts
eenige weinige steden oefenen toezicht op bedoeld teekenonderwijs uit, zoo-
als Eiirth en Schwabach, welke het aan den Stads- en tevens Districts-
schoolopziener hebben opgedragen. Do stad Neurenberg alleen heeft
een eigen Inspecteur aangesteld.
Waar ecne inspectie op het teekenonderwijs wordt uitgeoefend, hebben
de Inspecteurs daarin dezelfde bevoegdheid als die, welke de Inspecteurs
der overige leervakken volgens de bestaande verordeningen bezitten; op den
in Neurenberg aangesteldon teekeninspecteiir rust in het bijzonder de
verplichting om die volksschoolonderwijzers, die teekenonderwijs willen
geven, tot de methodische behandeling van dit leervak voor te bereiden; de
aanstelling der teekenmeestors te beoordeelen; betreffende de regeling van
leerplan en leermiddelen voorstellen te doen; door afzonderlijke inspectiën
het teekenonderwijs na te gaan en bij gebleken tekortkomingen onmiddellijk
daarin te voorzien.
Het onderricht wordt in den regel niet naar een bepaald leerprogramma
gegeven, maar het is den daarvoor bestemden technisch govormdeu leeraar
overgelaten, welke methode hij wil gebruiken. Slechts de steden Neuren-
berg en Eurth hebben afzonderlijke leerprogramma's opgemaakt, waarin
de uitbreiding en de grenzen van het onderricht vastgesteld, evenals de aard
en de wijze van uitvoering daarvan nauwkeurig voorgeschreven zijn.
In de steden, waar een bijzonder toezicht over het teekenonderwijs bestaat,
is er gewoonlijk slechts een Inspecteur, die in Neurenberg den titel
van //Respicient" draagt. In Eurth is de inspectie van het teeken-
onderwijs aan de leden van den stedelijken schoolraad opgedragen, terwijl
zij in Schwabach door 2 Districts-schoolopzieners, respectievelijk voor
de jongens- en voor de meisjesteekenscholen verricht wordt.
Teekenscholen, aan speciale Inspecties onderworpen, bestaan in N e u r e n-
berg ten getale van 43, in Eurth van 17 en in Schwabach ten getale
van ~ in drie cursussen (2 cursussen voor de jongens, 1 voor de meisjes).
Aan de Inspecteurs in Neurenberg en in Eurth, zijn de gezamen-
lijke daar bestaande teekenscholen ter inspectie aangewezen.
In Schwabach bestaat een scheiding in het toezicht voor de jongens-
en meisjesklassen.
Van de aangestelde Inspecteurs ontvangt slechts de Respicient voor de
Neurenberger scholen, een bezoldiging van 600 Mark jaarlijks.