Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
10. BEIEREN
VERSLAG van deu Consul der Nederlanden in Neurenberg,
E. C. Meijer, over het Teekenonderwijs aan de
Lagere scholen in het Koningrijk Beieren. ')
In het Koningrijk Bei er en bestaat op dit oogenblik geen voor het
geheele laud geldig voorschrift, waardoor het Teekenonderwijs wordt
opgenomen onder de verplichte leervakken der Volksschool.
Toch is dit onderwijs in enkele provinciën door de schoolreglementen
aldaar verplichtend verklaard voor de Lagere scholen, dit is het geval in
Neder-Beieren, in de Palts, de Opper-Palts; in deze streken
voor alle volksscholen; in Zwaben en Neuburg voor die scholen,waarin
meer dan twee onderwijzers les geven.
Het teekenonderwijs begint inde Palts, in Zwaben en Neuburg met
het eerste — in de O p p e r-P a 11 s met het tweede — eninNeder Beieren
met het derde schooljaar; het bepaalt zich bijna geheel tot de heginselen
van het teekenen, d. w. z. tot de oefeningen naar meetkunstige vormen,
waarbij ook nog het teekenen van bladeren, bloemen en vruchten ge-
voegd wordt.
Het leerprogramma regelt zich in bijzonderheden naar de voor genoemde
provinciën vastgestelde schoolreglementen.
Bijzondere Inspecteurs voor het toezicht op het teekenonderwijs zijn in
geen dezer districten aangesteld; het onderwijs wordt door de hiertoe be-
voegde volksschoolonderwijzers gegeven en door het gewone toeziclit n. 1.
in de grootere steden door de Districtsschoolopzieners en Plaatselijke
schoolcommissiën, in de overige gemeenten door de plaatselijke en districts-
schooloverheden uitgeoefend.
In Opper-Beieren even als in Opper-Minden en Neder-Eranken-
land wordt het teekenonderwijs in den regel niet tot de verplichte
leervakken der Lagere school gerekend.
In Neder-Erankenland wordt het teekenen in de volksschool in hot
geheel niet beoefend.
In Op per-F rank en land wordt minstens in de middelste en hoogste
klassen dor stadsscholen, in Bayreuth, HofenKulmbach goed ge-
regeld onderwijs in het teekenen gegeven.
In Bayreuth is daarvoor een bijzouderen leeraar in het teeken aangesteld.
In Hof wordt het teekenonderwijs gedeeltelijk door volksonderwijzers,
gedeeltelijk door den teekenleeraar van de Reaalschool aldaar gegeven;
deze laatsie is tevens met de leiding van het gezamelijke teekenonderwijs
belast en houdt ter bevordering van de gewenschte eenheid van leiding
met de andere teekenleeraren dikwijls vergaderingen over dit onderwerp.
Aan de jongensscholen te Kulmbach wordt het teekenonderwijs ge-
') Dit uitvoerig stuk is van de hand van den Heer Meijer zelf.