Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
REGELI\GEX lelreffende het tebkenondekwijs in de lagere
dagscholen.
Eome, 18 Februari 1885.
3'lo klas8e.
Het onderwijs van het wiskundig teekenen in de lilasse van de jon-
gens- en meisjesscholen, moet beschouwd worden als gewoon leervak en
daarom als verplichtend; het zal gegeven worden door de gewone onder-
wijzers. Het is daarom niet noodig een bijzondoron lesrooster vast te
stellen, maar de meester mag de bedoelde lessen geven, wanneer hij het
geschikt oordeelt.
Elke leerling moet voorzien zijn :
a van een boek teekenpapier van ongeveer 20 bij 27 cM., in een om-
slag van blauw carton;
b van een liniaal, lang 30 cM. en breed 4 cM.;
c van een driehoek (met scherpe hoeken van 45°) van de hoogte van
12i ciVI.;
d van e,en stuk gomelastiek en een potlood N". 3;
Zoowel de liniaal als do winkelhaak moeten zuiver en van scherpe
kanten voorzien zijn.
Bovengenoemde voorwerpen, met uitzondering van gom-elastiek en pot-
lood, — dat alleen aan de arme leerlingen zal gegeven worden — zullen,
op aanvraag der Directiën, aan alle leerlingen zonder onderscheid, van
Gemeentewege worden verstrekt.
De Directii'n zullen daarenboven oen passerdoos voor elke S^« klasse
aanvragen, welke door den onderwijzer zal bewaard worden ten gebruike
van de leerlingen, wanneer deze figuren met gebogen lijnen moeten teekenen.
Jndien do klasse talrijk is, zal de onderwijzer twee passerdoozen moeten
hebben.
Bij de mondelinge verklaringen zullen alleen de lijnen en de regelmatige
vlakke figuren besproken worden, die zijn aangegeven in de rekenkunde van
Borüogno, bladz. 47 en volg.
De onderwijzer moet in overeenstemming met het programma, in het
bimester van het schooljaar — na de leerlingen de eerste beginselen der
meetkunde te hebben verklaard, en na die uit het hoofd te hebben laten
leeren — daarop doen volgen aUo bovengenoemde figuren, uit de vrije hand
geteekeud op het bord en op de bladen teekenpapier; gebruik makende
van het potlood N». 3.
In het 3<i<' bimester moeten zij beginnen met op het papier te teekenen
met behulp van liniaal en winkelhaak. Op de rechterzijde van het vel
worden de figuren geteekend en op de linkerzijde de verklaringen geschreven
uit genoemd boek gekopiëerd.
In hot laatste bimester moeten zij den cirkel en de daarmede in verband
staande figuren teekenen, terwijl de onderwijzer aan de leerlingen de pas-