Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
In de Dagscholen voor Lager onderwijs voor jongens, is voor het teekenen
het programma voor 1882/83 gelieel gelijk aan dat, hierboven gegeven.
(Vertaling uit het Italiaansch.)
s. p. a. R.
DEPARTEMENT TAN OPENBAAK ONDEKWIJS.
Algemeeue Directie der Gemeentescholen.
Circulaire n°. 49.
Eome, 13 Januari 1884.
Nu er ten voordeele der handwerkslieden, behalve aan de avondteekeu-
scliolen, ook nog eijnige klassen tot voorbereidend onderwijs zijn opgericht
in de verschillende wijken der stad, kan het teekenonderwijs in de avond-
scholen binnen enger grenzen beperkt worden, omdat die handwerkslieden,
die zich in het bijzonder op dit vak willen toeleggen, zich kunnen laten
inschrijven in genoemde voorbereidende klassen.
Daarom, gedeeltelijk de beschikkingen wijzigende in de circulaire n". 45
van den 21)sten December 1883 gegeven, berichten wij dengeachten Directiini,
dat het geven van teekenonderwijs steeds blijft toevertrouwd aan de gewone
lagero ouderwijzers; maar dat in do 1" aanvullings-klasse (de 3"). alleen de
oefeningen tot het vormen van wiskunstige figuren met de vrije hand —
zonder behulp van instrumenten — zullen gegeven worden.
In de 2e aanvullings-klasse (de 4") zullen diezelfde oefeningen geteekend
worden met behulp vau liniaal en winkelhaak. Wat den passer betreft, zoo
zal het aan de leerlingen worden vrijgelaten zich er een aan te schatten,
als zij het kunnen en willen doen.
Het blijft aan het oordeel van den bijzonderen Inspecteur voor het
teekenonderwijs, den Heer Eckebt, overgelaten, of behalve het teekenen der
voornaamste wiskunstige figuren, in sommige klassen ook de minder regel-
matige vormen zullen behandeld worden, daar hij in bijzondere gevallen te
beslissen heeft, en daaromtrent bijzondere instructiën zal geven.
Wat den lesrooster betreft, deze mag door de Directiën naar welgevallen
binnen een bepaalden tijd worden vastgesteld, in overeenstemming met den
leeraar der klasse. Voor genoemde oefeningen mag hij het uur kiezen, dat
hem het meest geschikt voorkomt. Twee uren per week en op verschil-
lende dagen worden daaraan gewijd.
Het Hoojd van het Departement.
(Vertaling uit het Italiaansch.)