Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
y Voorbereidingsschool tot die van bet museum voor kunstnijverheid;
li Scholen aan dit museum verbonden.
Nog moet worden opgemerkt dat het teekenonderwijs in de vakschool
voor meisjes zeer belangrijk is en met groote zorg gegeven wordt; niet
alleen onderwijst men daar het teekenen, maar ook het schilderen in water-
verf, toegepast op het vervaardigen van kunstbloemen.
De Minister
Capping.
{Vertaling wit het Italiaansch.)
GEMEENTE ROME.
DEPAUTEMENT VAX OPEXBAAR (»XDERWIJS.
Algemeene directie der scholen.
I^STIIUCTIË!^ Iwtrejfende de lkewprogkamma's aangenomen
hij tmjze van proef, te beginnen met het schooljaar 1874 75
(Circulaire N». 5G van den Isten Februari 1877).
Aan de Geachte Directi'én der Lagere scholen.
(Uittreksel betreffende het Teekenonderwijs.)
De vormleer die in geen welgeordende lagere school mag verwaarloosd
worden, zoowel voor de noodzakelijkheid om haar te gebruiken bij eiken
tak vaii liet onderwijs, als wel omdat zij het verstand der jongelieden
voorbereidt en aan het opmerken gewent, wordt in de hoogste afdeeling
der eerste klasse en in de 2<le voorgeschreven als oefening iu het teekenen
met de vrije hand. Alzoo, terwijl oog en hand als het ware een gymnasti-
sche oefening verrichten , welke noch moeilijk, noch onaangenaam is voor
de jongelieden, terwijl het oog de geschiktheid verkrijgt om de meetkun-
stige vormen en de afmetingen der lichamen waar te nemen en de hand
die om ze te vormen, (als een nieuwen vorm van schrift), leert de geest
een gedeelte van do menschelijke taal en gewent zich aan het denkbeeld,
dat alles in de natuur onderworpen is aan regel en maat. Er is geen
twijfel aan, dat deze studie als uitstekende voorbereiding dienst doet tot
die van het wiskunstige en ornamentteekenen, voorgeschreven in de hoogere
klassen onzer Lagere scholen, en dat zij aan den onderwijzer het middel
aan de hand doet om kortheid en duidelijkheid te geven aau een groot
aantal verklaringen in welke enkele lijnen op het bord geteekend, meer
waard zijn dan vele redeneeringen.