Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
liet teekenonderwijs uit de vrije hand van de voornaamste wiskun-
stige figuren, zooals zij voorgeschreven zijn in de 30 klasse van de
Ministerieele programma's van den 10<ieii October 1867.
2" In de lagere scholen van jongens en meisjes te Rome, is voor de
3» klassen verplichtend: het rechtlijnig teekenen; het wordt door de
gewone meesters voor lager onderwijs gegeven, die daartoe opgeleid
werden op kosten der Gemeente; in de # klasse zijn verplichtend: de
toepassingen daarvan op de eerste beginselen van het ornameutteekenen
en het onderwijs wordt gegeven door bijzondere meesters en meeste-
ressen (voor het meerendeel ingenieurs of schilders), hetgeen evenzoo
het geval is in de voornaamste steden van het Rijk, als T ii r ij u,
Florence, Milaan, Napels, enz.
3° In Rome is een door de Gemeente bezoldigd Inspecteur speciaal
belast met het toezicht van dit onderwijs.
De inspecteur op zijn beurt staat onder het toezicht van een bij-
zondere gemeentelijke Commissie, bestaande uit den Heer Prof Luigi
Ingami, Ingenieur, en den Heer Roselli Loeenzini, Ingenieur.
4o Deze Inspecteur is belast met het toezicht op de naleving van het
programma voor dit onderwijs en hij moet voor de eenheid in de
leiding daarvan waken.
5" Voor dit onderwijs bestaat een programma, voorgeschreven door don
Gemeenteraad en door dezen Raad zijn daarvoor regels vastgesteld.
00 In het vierde antwoord is reeds de bevoegdheid omschreven van den
Inspecteur, den Heer Fbancesco Eckebt, Ingenieur.
7° De lagere dagscholen in Rome, onder zijn inspectie begrepen, zijn
33 in getal (14 voor jongens en 10 voor meisjes) bevattende 77 hoogere
klassen van Lager onderwijs (24 UI" en 17 IV® voor jongens, 19111"
en 17 IVe voor meisjes).
8" Het teekenonderwijs in alle Gemeentescholen van Rome is onder het
toezicht gesteld van genoemden Inspecteur.
0° Deze Inspecteur wordt als zoodanig niet bezoldigd, maar ontvangt
zijn salaris als Directeur der Avondscholen voor handwerkslieden.
10» Het toezicht, door hem uitgeoefend, heeft de beste resultaten opge-
leverd en geeft ze voortdurend nog.
Daarenboven wordt het teekenen onderwezen in de volgende scholen:
a Lagere avondscholen voor jongens.
1 Voorbereidingsscholen, waarvan er drie zijn aan de scholen voor hand-
werkslieden, verbonden aan de lagere scholen.
c Avondscholen voor teekenonderwijs voor handwerkslieden.
(1 Scholen en werkplaatsen van het Gemeente-weeshuis in Piazza Ferme.
e Vakschool voor meisjes.
f Hoogere Burgerschool voor meisjes.