Boekgegevens
Titel: De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Stads-Drukkerij, 1885
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. M s 27
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205405
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Lager onderwijs, Leerplannen, Europa (geografie), Regels (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De regeling van het teekenonderwijs op de lagere scholen in de verschillende landen van Europa
Vorige scan Volgende scanScanned page
vTW
De teekentafels, volgens een hierbij gegeven model te vervaardigen, moeten
tot de stoelen en zitbanken, in zoodanige verhouding zijn, dat de leerlin-
gen, als zij rechtop zitien, hun werk gemakkelijk kunnen overzien. Het
vlak der teekentafels moet naar de zijde der leerlingen een flauwe helling
hebben ten opzichte van den grond.
De vele zaken, waarop bij het teekenonderwijs moet gelet -worden, maken
het zeer gewenscht om een afzonderlijke teekenzaal te hebben — waarin
verhoogden vloer, waarop schoolbord en modeltafel zijn geplaatst, korte
teekentafels, stoelen en kasten tot het bewaren van leermiddelen, enz.
aanwezig zijn, — en welke zaal tot geen andere doeleinden gebruii^t wordt.
Zulk een teekenzaal moet vóór alles goed verlicht zijn, waarvoor de vensters
niet te ver van elkaar dienen te staan en niet te laag mogen reiken, om-
dat in 't eerste geval de leerlingen in de schaduw der muurdammen komen
te zitten en in 't tweede geval de teekenaars het licht van ondei-en zul-
len krijgen. ( Vertaling int het Duitach!)
Achter dit Programma volgden zes platen, waarop afbeeldingen van: teeken-
ezeltje om bij te zitten, teekenezel om staande bij te werken, schoolbord,
.stoelen, lange teekentafel en modelstandaard, alles op schaal geteekend.
9. ITALIË.
Rome.
Bij de missive, door Z. Exc. den (lozant der Nederlanden in Italië,
Mr. B. O. T. H. Westenberg, 18 Maai't 1885 geschreven, was gevoegd
een afschrift van don oorspronkelijken brief, door den Minister van Ouder-
wijs in Italië, als antwoord op de gedane vragen, den vertegenwoordiger
van Ned er laud's Koning toegezonden; 24 gedrukte stvikken, programma's
enz. '), vergezelden die hieronder volgende nota.
(extract.)
Koningrijk Italü\
ministerie van openhaar
onderwijs.
--Eome, 14 Maart 1885.
Afdeeling I-ager- eii Vollis-
onderwijs enz. enz.
Aan Z. Exc. den Qezant der Nederlanden hij
Z. M. den Koning van Italië.
Ik heb de eer Uwe Exc. mede te deelen dat:
1" In de scholen voor Lager onderwijs in Italië is alleen verplichtend:
d) Uit al die stukken wordt hierachter alleen dat gegeven, wat onmiddelijk betrekking
heelt op het teekenonderwijs.